K dalšímu čtení v Živě

Světové ekosystémy na začátku tisíciletí: nový pohled na staré problémy (2008, 1)

Čeká nás nástup genové terapie aneb Homo sapiens GMO? (2017, 2)

Cesty mutageneze (2017, 2)

IPBES uveřejnil rozsáhlou zprávu o světové biologické rozmanitosti (2019, 5)

Thomas E. Lovejoy a Lee Hannah (eds.): Biodiversity and climate change. Transforming the biosphere. Biologická rozmanitost a změny podnebí (2020, 4)