Pobřežnice jednokvětá (Littorella uniflora) má specifické morfologické a fyziologické adaptace pro růst v mělkých vodách chudých na živiny, ale vyžaduje vysokou průhlednost vody a mírné kolísání hladiny. Eutrofizace a intenzifikace rybářského hospodaření v posledních 60 letech vedly k zániku většiny českých populací, regulace vodního režimu jezer, eutrofizace a acidifikace ohrožují její populace i jinde v Evropě.

K dalšímu čtení v Živě

Životní strategie šídlatek prověřená stovkami milionů let (2016, 3)

Šídlatky na dně šumavských jezer (2016, 4)

Vliv globálních změn na šumavská jezera (2021, 6)

Použitá a citovaná literatura

ARTS, Gertie HP. Deterioration of Atlantic soft water macrophyte communities by acidification, eutrophication and alkalinisation. Aquatic Botany, 2002, 73.4: 373-393.

COOPS, Hugo; HOSPER, S. Harry. Water-level management as a tool for the restoration of shallow lakes in the Netherlands. Lake and Reservoir Management, 2002, 18.4: 293-298.

ČTVRTLÍKOVÁ, Martina, et al. Effects of aluminium toxicity and low pH on the early development of Isoëtes echinospora. Preslia, 2009, 81: 135-149.

DURAS J. & POTUŽÁK J.: Když acidifikace ustupuje. Magdeburger Gewässerschutzseminar 2014 – Gewässerzustand der Elbe – neue Herausforderungen, 18. – 19. September 2014, Špindlerův Mlýn, Internationale Kommission zum Schutz der Elbe, 2014.

HOŠEK, Jan, et al. Sedimentarni vyvoj pozdne glacialnich jezer u Veseli nad Luznici. Zprávy o geologických výzkumech, Geoscience Research Reports 2016, 49: 157-164.

JAMES, William F., et al. Changes in sediment characteristics following drawdown of Big Muskego Lake, Wisconsin. Archiv für Hydrobiologie, 2001, 459-474.

KOLÁŘ, Jan, et al. Seed bank of Littorella uniflora (L.) Asch. in the Czech Republic, Central Europe: does burial depth and sediment type influence seed germination?. Hydrobiologia, 2017, 794.1: 347-358.

MCELARNEY, Y. R., et al. Response of aquatic macrophytes in Northern Irish softwater lakes to forestry management; eutrophication and dissolved organic carbon. Aquatic Botany, 2010, 93.4: 227-236.

MØLLER, Claus Lindskov; SANDJENSEN, Kaj. High sensitivity of Lobelia dortmanna to sediment oxygen depletion following organic enrichment. New Phytologist, 2011, 190.2: 320-331.

ROELOFS, J. G. M. Impact of acidification and eutrophication on macrophyte communities in soft waters in The Netherlands I. Field observations. Aquatic Botany, 1983, 17.2: 139-155.

ROELOFS, J. G. M.; BRANDRUD, T. E.; SMOLDERS, A. J. P. Massive expansion of Juncus bulbosus L. after liming of acidified SW Norwegian lakes. Aquatic Botany, 1994, 48.3-4: 187-202.

SANDJENSEN, Kaj; MØLLER, Claus Lindskov. Reduced root anchorage of freshwater plants in sandy sediments enriched with fine organic matter. Freshwater Biology, 2014, 59.3: 427-437.

SLAVÍK, Bohumil and Slavomil HEJNÝ. 2000. Květena. Praha: Academia.

SMOLDERS, Alfons JP; LUCASSEN, ECHET; ROELOFS, Jan GM. The isoetid environment: biogeochemistry and threats. Aquatic Botany, 2002, 73.4: 325-350.

ŠUMBEROVÁ, K., et al. Vegetace oligotrofních vod (Littorelletea uniflorae). Vegetace České republiky, 2011, 3: 268-308.

The shoreweed Littorella uniflora has morphological and physiological adaptations for growth in nutrient-poor soft waters, though it needs high water transparency and regular water fluctuations. Eutrophication and intensification of fishpond management has led to the extinc­tion of many Czech populations in the last 60 years. Water regulation of natural lakes, eutrophication and acidification also threa­ten it in other parts of Europe.