Dlouhodobý výzkum šumavských jezer a jejich povodí přináší cenné poznatky o přírodních procesech, koloběhu živin a jejich ovlivnění vnějšími podmínkami, jako jsou intenzita znečišťování atmosféry nebo změna klimatu. Tyto zbytky původní horské krajiny tak slouží jako aktuální a nesmírně cenná učebnice pro pochopení biogeochemických souvislostí jinde již skrytých bezprostřední lidskou činností.

Přílohu článku s doplňujícími obrázky a seznamem použité literatury najedete v příloze pod obrazovou galerií.

K dalšímu čtení v Živě

Účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy I. Emise a depozice okyselujících sloučenin (2009, 2) a III. Okyselení potoků a jezer (2009, 4)

Šumavské lesy jako studnice nových poznání (2021, 6)

Kůrovcové vzpomínání (2021, 6)

Long-term research into the Šumava lakes and their catchments provides valuable insights into natural processes, nutrient cycles and their changes resulting from atmospheric pollution and climate change. These remnants of a pristine mountain area serve as an up-to-date and extremely valuable primer to help us understand biogeochemical relationships, elsewhere already disturbed by human activity.