Ve třetím dílu se budeme plavit na švédské fregatě Eugenii za legendárním žluťáskem Colias ponteni, jehož havajský původ byl zpochybňován a který byl hledán podél Magalhãesova průlivu. Pokračovat budeme na afrotropických ostrovech a zdržíme se především na Maskarenách a Seychelách, kde vymřela řada babočkovitých (Nymphalidae). Zmíníme motýly odlehlých australských ostrovů, nezvěstného jávského otakárka a budeme se plavit západním Tichomořím na Mariánské ostrovy a Tchaj-wan.

Předchozí díly seriálu

Motýlí relikvie a svědectví z šestého vymírání I. (2021, 5)

Motýlí relikvie a svědectví z šestého vymírání II. (2022, 1)

K dalšímu čtení v Živě

Cípatec jižní v Cerové vrchovině na jižním Slovensku (2019, 6)

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

Internetové zdroje

Beneš, J., Konvička, M. et al. Mapování motýlů ČR. https://www.lepidoptera.cz

The IUCN Red List of Threatened Species. https://www.iucnredlist.org

Holmes, B. The recently extinct plants and animals database. https://recentlyextinctspecies.com


In the third part we will sail on the Swedish frigate Eugenia for the legendary yellow Colias ponteni, whose Hawaiian origin has been questioned and which was searched for along the Strait of Magellan. We will continue on Afro-tropical islands, stopping mainly on the Mascarene Islands and the Seychelles, where many Nymphalidae have gone extinct. We will mention the butterflies of remote Australian islands and a missing Javan swallowtail, and we will sail through the West Pacific to the Mariana Islands and Taiwan.