Poslední ostrovní zastávky proběhnou na Boninských ostrovech, Bermudách a na Kubě, odkud se vydáme na kontinenty. V Severní Americe navštívíme nejdříve Kalifornii, kde řada motýlů vymřela v důsledku místního rozvoje, ale jako příčinu vymírání zmíníme i korovou nekrózu kaštanovníku. V Evropě a severní Africe poznáme několik bělásků, ale také horského okáče či alžírskou vřetenušku, zatímco v Africe jižně od obratníku Raka a v Jižní Americe se zdržíme jen krátce. Do Austrálie se vydáme za nezvěstným perleťovcem.

Předchozí díly seriálu

Motýlí relikvie a svědectví z šestého vymírání I. (2021, 5)

Motýlí relikvie a svědectví z šestého vymírání II. (2022, 1)

Motýlí relikvie a svědectví z šestého vymírání III. (2022, 2)

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

Last island stops will take place on the Bo­nin Islands, Bermudas and Cuba, whence we set out to the mainland. In North America we will first visit California, where many lepidopterans have gone extinct due to urban development, but we will also mention the chestnut blight as the cause of extinction. In Europe and North Africa we will become aware of several whites, as well as a montane ringlet and an Algerian burnet, whereas we will stop only briefly in Africa south of the Tropic of Cancer and in South America. We shall then set out for Australia for a missing fritillary.