Výjimečné zkameněliny silurského, devonského a karbonského stáří se zachovávají v konkrecích, břidlicích, rohovcích nebo v uhlí. Lagerstätten z anglického hrabství Herefordshire a z německých hunsrückých břidlic zachycují bohatě diverzifikované mořské ekosystémy silurského a devonského stáří. Rohovce z Rhynie v severním Skotsku nabízejí unikátní pohled na devonský terestrický ekosystém v okolí horkých pramenů. Karbonské zkameněliny z Nýřan a také Mazon Creek v americkém Illinois zahrnují rostliny a živočichy obývající rovníkové lesy a vody v jejich okolí.

Předchozí díly seriálu

Unikátní okna do prvohor I. Kambrická lagerstätten (2022, 2)

Unikátní okna do prvohor II. Ordovická lagerstätten (2022, 3)

Jména taxonů uváděných v článku a seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.


Exceptional Silurian, Devonian and Carboniferous fossils are preserved in concretions, slates, cherts and coal. Lagerstätten from Herefordshire (England) and Hunsrück Slate (Germany) record the richly di­versified marine ecosystems of the Silu­rian and Devonian ages respectively. The Rhynie chert (Scotland) offers a unique window into the Devonian hot springs terrestrial ecosystem. Carboniferous fossils from Nýřany (Czech Republic) and Mazon Creek (Illinois, USA) consist of plants and animals inhabiting the equatorial forests and surrounding waters.