Českou republikou prochází hranice významných evropských povodí – Labe, Dunaje a Odry. Díky poloze v srdci střední Evropy lze naši zemi nazývat státem „na střeše“ Evropy, a to i přesto, že se zde nenacházejí velehorská pohoří. Cílem tohoto článku je načrtnout, co z této polohy vyplývá pro zásoby vody v ČR. Máme vody dostatek? V textu jsou popsány všechny vodní zdroje, které u nás nalezneme. Tekoucí vody, jezera přírodního původu i vodní plochy vybudované člověkem a také podzemní vody. Zároveň si ukážeme, jak je voda nejčastěji využívána.

Níže pod obrazovou galerií najdete pdf přílohu s přehledem vodních zdrojů v České republice v letech hydrologických výkyvů.

K dalšímu čtení

Voda je divná (a díky za to) (Živa 2022, 2)

Boj o přežití v prostředí vodního sloupce, na světle i ve tmě (Živa 2022, 4)

Použitá a citovaná literatura

ČHMÚ. Krátké úvahy o vodě. Praha: Nakladatelství Český hydrometeorologický ústav, 2013.

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Stručně o vodě v České republice. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2020. ISBN 978-80-7434-555-5. Dostupné na www.eagri.cz

NĚMEC, Jan a Josef HLADNÝ. Voda v České republice. Praha: Consult, 2006. ISBN 80-903482-1-1.

RULÍK, Martin; et al. Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe z pohledu Limnologů. Vodní hospodářství, 2014,64.2: 16-22.

ŠERCL, Petr; KUKLA, Pavel. Základní hydrologické údaje za referenční období 1981–2010. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2016,58. 1: 49.

World Development Indicators, dostupné z: http://www.google.com/publicdata/

Internetové zdroje

ČEZ: www:cez.cz

Pro sledování aktuálních informací o vodě v česku lze doporučit:

Vodohospodářský informační portál VODA (www.voda.gov.cz)

Monitoring sucha v České republice Intersucho (www.intersucho.cz)

Systém pro hodnocení a predikci sucha a nedostatku vody HAMR (https://hamr.chmi.cz/)

Povodňový informační systém POVIS (www.povis.cz)

Český hydrometeorologický ústav, sekce historická data (www.chmi.cz)

This article provides basic information on the hydrological and hydrographic conditions in the Czech Republic. The basic data on the hydrological balance between the main basins are calculated here. The extent of water resources and its consumption is discussed, while the need to efficiently manage water is pointed out.