Invaze vřeckovýtrusné houby kloubnatky smrkové (Gemmamyces piceae, As­comycota) v náhradních porostech smrku pichlavého (Picea pungens) v Krušných horách se přehnala a kromě tisíců hektarů rozvrácených porostů po sobě zanechala nejen celou řadu otázek (na některé se snad i podařilo odpovědět), ale zejména upozornění na riziko plynoucí z šíření nepůvodních invazních patogenů a škůdců v lesním prostředí a na fakt, že jejich šíření a poškozování porostů nejsme schopni efektivně bránit. Dopad mnohých z nich je či bude nejen mnohem závažnější než kloubnatky smrkové, ale bohužel i trvalý.

K dalšímu čtení v Živě

Vřeckovýtrusná zkáza jasanů (2014, 1)

Sazná nemoc kůry – hrozba pro naše kleny? (2016, 1)

Nepůvodní invazní patogeny dřevin – výzva, nebo předem ztracený boj? (2016, 6)

Citovaná a použitá literatura:

BORTHWICK, A. W. 1909. A new disease of Picea. Notes from the Royal Botanic Garden, Edinburgh 4, 259–261.

CASAGRANDE, Fulvio. Ricerche biologiche e sistematiche su particolari vascomiceti pseudosferiali. Gemmamyces piceae parassita sulle gemme di alcune Picea spp. Phytopathologische Zeitschrift, 1969, 66. 119–25.

ČERNÝ, K., et al. Gemmamyces bud blight of Picea pungens: a sudden disease outbreak in Central Europe. Plant Pathology, 2016, 65.8: 1267-1278.

FERDINANDSEN, C.; JORGENSEN, C. A. 1938. Skovtraernes Sygdomme. Kobenhavn, Denmark: Gyldendahl.

KÖCK, G. 1918. Ein für Österreich neuer Schädling auf Picea pungens. Österreichische Gartenzeitung 13, 147–48.

KUJALA, Viljo. 1950. Über die Kleinpilze der Koniferen in Finnland: Ascomycetes, Fungi, Imperfecti, Uredinales. Helsinki, Metsätieteellinen tutkimuslaitos.

NAUMOV, N. A. 1927. Novye ili kriticheskie Sphaeriaceae i Sphaerioideae. Materiali po Mykologii i Fitopatologii Rossii 6, 1–12.

SHOEMAKER, Robert Alan. Cucurbitaria piceae and associated Sphaeropsidales parasitic on spruce buds. Canadian Journal of Botany, 1967, 45.8: 1243-1248.

SCHNEIDER, Roswitha.; DAEBELER, F. 1968. Eine für Deutschland neue Knospenkranheit an Picea pungens var. glauca (Erreger: Cucurbitaria piceae (Borthwick). Phytopathologische Zeitschrift 63, 388–92.

SLODIČÁK, Marian; BORŮVKA, Luboš. Lesnické hospodaření v Krušných horách. Lesy České Republiky, 2008.

SOUKUP, F.; PEŠKOVÁ, V. 2009. Gemmamyces piceae (Borthw.) Casagr. kloubnatka smrková. Lesnická práce 88, LOS 1–4.

SUCHARA, Ivan; SUCHAROVÁ, Julie; HOLÁ, Marie. The influence of contrasting ambient SO2 concentrations in the Czech Republic in 1995 and in 2010 on the characteristics of spruce bark, used as an air quality indicator. Ecological indicators, 2014, 39: 144-152.

YUAN, ZiQing, et al. A taxonomic study on fungi associated with spruce bud blight in China. Mycotaxon, 1995, 53: 371-376.

ZÝKA, V. et al. 2018. Predikce poškození porostů smrku pichlavého kloubnatkou smrkovou v Krušných horách. Průhonice: VÚKOZ, v. v. i., 2018.

The invasion of Gemmamyces piceae (As­comycota) in substitute forest stands of the Colorado Blue Spruce (Picea pungens) in the Ore Mountains in the Czech Republic has swept over and, in addition to thousands of hectares of disrupted stands, it has left behind not only a number of questions (some of which have perhaps been answered), but in particular warnings about the risk arising from the spread of invasive alien pathogens and pests in the forest environment and the fact that we are not able to effectively prevent their spread and damage. The impact of many of them is or will be not only much more serious than G. piceae, but unfortunately also permanent.