Struktura genomu obratlovců přesvědčivě ukazuje, že předkové obratlovců prošli dvěma celogenomovými duplikacemi. Mechanismy obou duplikací a doba, kdy k nim došlo, byly ve značné míře objasněny. Mnohé otázky týkající se významu těchto modifikací genomu pro vývoj morfogenetických znaků a evoluční úspěšnost obratlovců však zůstávají stále otevřené.

Autor děkuje Lubomíru Adamcovi za podnět ke vzniku tohoto článku. Rád by rovněž poděkoval Zuzaně Hořické za pečlivé přečtení článku a cenné připomínky.

K dalšímu čtení v Živě

Darwinova „odporná záhada“ po 130 letech aneb souvisí polyploidie s rozmanitostí krytosemenných rostlin? (2009, 5)

Polyploidie u ryb (2013, 6)

Optické mapování aneb Jak vidět sekvenci DNA na vlastní oči (2016, 6)

Cesty mutageneze (2017, 2)

Vymírání v prekambriu a kambriu (2021, 5)

Život a zrak parem po celogenomové duplikaci (2022, 5)

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.

The structure of vertebrate genomes clearly indicates past episodes of polyploidi­zation consisting of two whole genome duplications. The mechanisms and timing of both duplications have been clarified to a substantial extent. However, many questions concerning the importance of these genomic alterations for the evolution of morphogenetic features and the evolutionary success of vertebrates are yet to be answered.