Článek se věnuje lišejníkům v Českém krasu u příležitosti 50. výročí založení CHKO Český kras. Celkem je z oblasti známo 466 druhů lišejníků. Text podává přehled hlavních substrátů a druzích lišejníků, které se na nich vyskytují, připomíná druhy z Barrandienu popsané pro vědu a věnuje se také dynamice lišejníkových společenstev v čase (znečištění, těžba, zarůstání).

K dalšímu čtení v Živě

Popelka princeznou – výjimečná druhová bohatost lišejníků v dlouho osídlené střední Evropě (2022, 6)

Český kras - stanovení úrovně znečištění prostředí pomocí lišejníků (2004, 3)

Citovaná a použitá literatura:

ČERNOHORSKÝ Z. (1942): Lišejníky Velké Hory. – Sborn. Čes. Akad. Techn., Praha, 16/6: 513-516.

HILITZER A. (1925): Etude sur la végétation épiphyte de la Bohême. – Spisy Přírod. Fak. Karl. Univ., Praha, 41: 1-202.

KLIKA J. (1928): Geobotanická studie rostinných společenstev Velké hory u Karlštejna. – Rozpr. Čes. Akad. Věd. Um., ser. math.-natur., Praha, 37/12: 1-42.

LANÍK J. (2009): Velký příběh – 120 let Králodvorské cementárny 1889-2009. – Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost – Závod Králův Dvůr-Radotín, 233 p.

MANN W. (1825): Lichenum in Bohemia observatorum dispositio succinstaque destriptio. – 108 p., Pragae.

SERVÍT, M. (1910): Zur Flechtenflora Böhmens und Mährens. – Hedwigia, Dresden, 50: 51-85.

SUZA J. (1943): Dvě pozoruhodné botanické lokality na Berounsku. - Krása Našeho Domova, Praha, 35: 94-95.

SVOBODA D. et al. (2014): Lišejníky Českého krasu: shrnutí výzkumů a soupis druhů. [Lichens of the Český kras/Bohemian Karst (Central Bohemia, Czech Republic): a summary of previous surveys and a checklist of the area. – Bohemia centralis 32: 213–265.

This article focuses on lichens in the Bohemian Karst on the occasion of the 50th anniversary of the founding of the Bohemian Karst Protected Landscape Area. A total of 466 lichen species are known in this area. The text gives an overview of the main substrates and the types of lichens growing on them, recalls the species from Barrandien described for science and also deals with the dynamics of lichen communities over time (e.g., pollution, mining and overgrowth).