Před zhruba 500 miliony let vystoupily rostliny ze sladkovodního prostředí na pevninu. Během evoluce se přizpůsobily přímému kontaktu s atmosférou, která jim odnímá vodu. Naučily se jejím ztrátám bránit a také vodu efektivně získávat z různých zdrojů. Variabilita prostředí, v němž se rostliny zabydlely (od mokřadů po pouště), se odráží též v různorodosti anatomických adaptací, kterým je článek věnován.

K dalšímu čtení v Živě

Skrytý život rostlin – kořeny v interakci s rhizosférou (2020, 2)

Kořeny a příjem látek z půdy (2020, 2)

Mechorosty jsou sourozenci cévnatých rostlin – co to znamená pro porozumění evoluci rostlin? (2021, 2)

Jak se rozmnožují krytosemenné rostliny? (2021, 6)

Citovaná a použitá literatura:

BELLENOT, Caroline, et al. Hydathodes. Current Biology, 2022, 32.14: R763-R764.

BENZING, David H., et al. The absorptive capacities of bromeliad trichomes. American Journal of Botany, 1976, 63.7: 1009-1014.

CLARK, James W., et al. The origin and evolution of stomata. Current Biology, 2022, 32.11: R539-R553.

EVERT, Ray F. Esau's plant anatomy: meristems, cells, and tissues of the plant body: their structure, function, and development. John Wiley & Sons, 2006.

HABERLANDT, Gottlieb. Physiologische pflanzenanatomie. W. Engelmann, 1884.

KONG, Lingyao, et al. Origins and evolution of cuticle biosynthetic machinery in land plants. Plant Physiology, 2020, 184.4: 1998-2010.