Přírodní rezervace Vrbenské rybníky, nacházející se v bezprostřední blízkosti Českých Budějovic, zahrnuje soustavu několika rybníků (Domin, Černiš, Nový a Starý vrbenský rybník, Velký vávrovský rybník, Mladohaklovský rybník a Šnejdlík), přilehlých luk a podmáčených porostů. Vzhledem k výskytu širokého spektra rostlin, hub a živočichů včetně řady vzácných a chráněných druhů představuje skutečně přírodní skvost – rostou zde např. kotvice plovoucí (Trapa natans), plavín štítnatý (Nymphoides peltata), kapradiník bažinný (Thelypteris palustris), kapraď hřebenitá (Dryopteris cristata) nebo hřib královský (Butyriboletus regius), v území také najdeme páchníka hnědého (Osmoderma barnabita), tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo), kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax), slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula) atd. Údaje o historii území a přehledu rostlin, hub a živočichů, které se v rezervaci vyskytují, jsou doplněny informacemi o nedávné revitalizaci rybníků Domin a Bažina a následcích vichřice v roce 2020.

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.

K dalšímu čtení v Živě

Třicet let entomologického monitorování mokřadní olšiny: fenomén nočních motýlů (2010, 6)

Tůně ve vojenských prostorech jako důležité ostrůvky biodiverzity vodních živočichů (2023, 3)

Internetové odkazy:

Vrbenské rybníky na Wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vrbenské_rybníky

Projekt CZ–SK SOUTH LIFE: https://www.south-life.cz/vrbenske-rybniky.html

Za ptáky na podzimní Vrbenské rybníky: http://www.calla.cz/index.php?path=o_prirody/Vychazky&php=Za_ptaky_na_podzimni_Vrbenske_rybniky.php#top

Pozorování ptáků: https://pozorovaniptaku.cz/lokality/ceskobudejovicko/ceskobudejovicke-rybniky/

Pořad Českého rozhlasu: https://temata.rozhlas.cz/vrbenske-rybniky-prirodni-rezervace-7863228

Enviroskop: http://enviroskop.cz/?vrbenske-rybniky


The Vrbenské rybníky Nature Reserve situa­ted in the České Budějovice area comprises a system of several ponds (Domin, Černiš, Nový and Starý vrbenský rybník, Velký vávrovský rybník, Mladohaklovský, and Šnejdlík) and contiguous meadows and forest cover. It is a real natural asset with regard to a broad range of plants, fungi and animals including rare and protected species – for example, the Water Chestnut (Trapa natans), the Fringed Water Lily (Nymphoides peltata), the Marsh Fern (Thelypteris palustris), the Crested Wood Fern (Dryopteris cristata), the Royal Bolete (Butyriboletus regius), the Russian Leather Beetle (Osmoderma barnabita), the Great Capricorn Beetle (Cerambyx cerdo), the Black-crowned Night Heron (Nycticorax nycticorax), the Bluethroat (Luscinia svecica cyanecula) etc. Records of the history and an overview of the plants, fungi and animals occurring in this reserve are added with information about recent revitalisation as well as the windstorm effects in 2020.