Článek se zabývá biodiverzitou v tůních v bývalých vojenských cvičištích a problematikou dlouhodobé péče o tyto lokality. Vlivem činnosti armády vznikaly ve vojenských cvičištích unikátní biotopy hostící velkou biodiverzitu včetně velkého počtu ohrožených druhů. Kvůli opuštění daných území armádou však často dochází k zániku těchto biotopů a druhů na ně vázaných. Nabízí se však pestrá škála možností, jak o takové lokality pečovat. V tomto článku prezentujeme příklad bývalého tankodromu u Českých Budějovic, kde bylo k obnově zarůstajících tůní použito prohloubení bagrem, vysekání okolních dřevin a pojezd okolního terénu těžkou technikou. Dále uvádíme příklady z dalších lokalit, kde tůně udržuje např. motokros nebo účelový pojezd armádou či fanoušky vojenské techniky a jmenujeme organismy, kterým tyto zásahy vyhovují.

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.

K dalšímu čtení v Živě

Opuštěné vojenské prostory jako významná refugia motýlí fauny (2012, 5)

Osud vojenských prostorů: krajiny protékající mezi prsty (2020, 5)

Vojenské prostory: příroda mezi lesem a „nelesem“ (2020, 6)

Přírodní rezervace Vrbenské rybníky – přírodní skvost u Českých Budějovic (2023, 3)

This article focuses on the biodiversity of ponds located in abandoned military areas, and the challenges related to their conser­vation. These military areas are known to harbour unique biotopes that are hot-spots of biodiversity and home to many endangered species. However, these valuable habitats are at risk of disappearing once the army leaves the area. Fortunately, there are various management strategies that can be implemented to preserve these habitats. We present a case study of an abandoned tank training area near České Budějovice, where ponds were deepened using an excavator, the surrounding area was cleared of trees, and the soil was artificially disturbed as part of a restoration effort. Additionally, the article provides examples from other localities where activities such as motocross, army training and military-fan events have been used to support the biodiversity of freshwater organisms.