Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, dříve Československé akademie věd, v roce 2022 oslavil 60. výročí svého založení. Ústav byl a je dosud největším a nejvýznamnějším pracovištěm v České republice, které se věnuje studiu mikroorganismů. Laboratoře ústavu komplexně studují vlastnosti bakterií, kvasinek, hub, řas (a na oddělení imunologie i linie savčích buněk) z hlediska základního výzkumu i z hlediska jejich praktické využitelnosti v průmyslu nebo medicíně. Ústav si za dobu existence vybudoval širokou vědeckou základnu, která spolupracuje s výzkumnými ústavy, ale také s průmyslovými podniky u nás i ve světě. Velkou roli hraje spolupráce s vysokými školami, ústav je školicím pracovištěm pro diplomanty i doktorandy a řada pracovníků se podílí na výuce. Historie ústavu byla složitá, často poplatná době a ideologii minulého režimu. Přesto však si pracovníci ústavu dokázali udržet vysokou odbornou úroveň, což je vidět také z dosažených výsledků, z nichž část uvádíme i v tomto článku.

K dalšímu čtení v Živě

Devadesáté výročí založení Československé společnosti mikrobiologické (2018, 6)

Lysenkismus v Čechách (2019, 1)

Imunologická tolerance – velký objev Milana Haška (2019, 1)

Milan Hašek – objevitel imunologické tolerance (2019, 1)

Století české biologie VII. Institucionální proměny v soukolí komunistické nadvlády (2020, 2)

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže.