U rostlin se vyvinuly dvě hlavní strategie regulace vodního režimu – homoiohydrie (stabilní obsah vody v těle) a poikilohydrie (proměnlivý obsah vody). Zatímco homoiohydrické rostliny dominují ve většině ekosystémů, i mechorosty, jakožto poikilohydričtí zástupci, jsou schopny prosperovat v určitých biotopech či substrátech. Tento článek se zabývá rozmanitými adaptacemi, které pomáhají mechorostům zdolávat výzvy spojené s hospodařením s vodou.

K dalšímu čtení v Živě

Tajemství mechorostů: 5. "Obyčejný rašeliník" (1998, 6)

Tajemství mechorostů: Siličná tělíska ("Hic sunt leones") (2004, 2)

Mechorosty jsou sourozenci cévnatých rostlin – co to znamená pro porozumění evoluci rostlin? (2021, 2)

Citovaná a použitá literatura

GLIME, Janice, M., Chapter 7 - Water Relations. In. Bryophyte Ecology Volume 1: Physiological Ecology, 2017. https://digitalcommons.mtu.edu/bryophyte-ecology1/6

PRESSEL, Silvia, et al. Effects of de-and rehydration in desiccation-tolerant liverworts: a cytological and physiological study. International Journal of Plant Sciences, 2009, 170.2: 182-199.

PROCTOR, Michael CF, et al. Desiccation-tolerance in bryophytes: a review. The bryologist, 2007, 110.4: 595-621.

ROMANI, Facundo, et al. Liverwort oil bodies: diversity, biochemistry, and molecular cell biology of the earliest secretory structure of land plants. Journal of experimental botany, 2022, 73.13: 4427-4439.

VITT, Dale H.; CRANDALL-STOTLER, Barbara; WOOD, Andrew. Bryophytes: survival in a dry world through tolerance and avoidance. Plant ecology and evolution in harsh environments. New York, NY, USA: Nova Science, 2014, 267-295.

VITT, Dale H.; CRANDALL-STOTLER, Barbara; WOOD, Andrew. Survival in a dry world through avoidance and tolerance. pp. 267-295. In. RAJAKARUNA, Nishanta; BOYD, Robert Steven; HARRIS, Tanner B. (eds.). Plant Ecology and Evolution in Harsh Environments. Nova Publishers, 2014.

Plants have developed two main water-re­gulation strategies: homoiohydry (stable water content) and poikilohydry (variable water content). While homoiohydric plants are dominant in most ecosystems, bryo­phytes, as poikilohydric representatives, are still able to thrive in some habitats or substrates. This article explores various adaptations, which allow bryophytes to overcome water-regulation challenges.