Velcí lupenonozí korýši produkují dormantní vajíčka, jejichž líhnutí je ovlivněno více faktory, včetně chemických signálů vylučovaných příslušníky vlastního druhu. Pomocí laboratorního experimentu jsme sledovali vliv chemických signálů listonoha letního (Triops cancriformis) na líhnutí vajíček vlastního druhu. Zjistili jsme, že více larev se vylíhlo v přítomnosti chemických signálů a počet vylíhlých larev se zvyšoval se stoupající koncentrací signálů. Pozorovaná odpověď může snížit pravděpodobnost kanibalismu ze strany dospělých jedinců, případně může být odpovědí na signalizaci dospělců, že podmínky prostředí jsou vhodné, a tedy se vyplatí vylíhnout.

K dalšímu čtení v Živě

Příběhy z elektronového mikroskopu 2. „Trnová koruna“ chrání drobné korýše proti starobylému nepříteli (2009, 6)

Boj o přežití v prostředí vodního sloupce, na světle i ve tmě (2022, 4)

Vysychavé polní mokřady na jižní Moravě: jedinečné ostrovy života v zemědělské krajině (2022, 5)

Jak se perloočky brání vodním masožravým rostlinám? (2023, 1)

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.

Large branchiopods produce dormant eggs whose hatching is influenced by several factors, including chemical cues released by their own kind. We conducted a laboratory experiment to investigate the effects of chemical signals from Triops cancriformis on the hatching of eggs from conspecifics. We found that more eggs hatched in the presence of conspecific cues and the proportion of hatched nauplius larvae increased with increasing concentration of the cues. This response could reduce egg cannibalism by adults, or conspecifics could indicate suitable environmental conditions and thus promote egg-hatching.