Přehlíženým fenoménem jsou nejen na jižní Moravě spontánně vznikající vysychavé polní mokřady. Ty hostí zajímavá společenstva organismů, včetně chráněných a ohrožených druhů. Mezi vodními bezobratlými jsou zde významní především velcí lupenonožci, ale také brouci, ploštice nebo drobní planktonní korýši. I přes velkou hodnotu těchto biotopů jsou možnosti jejich ochrany jen velmi omezené.

K dalšímu čtení v Živě

Fenomén efemérních polních mokřadů na orné půdě (2012, 2)

Záhada vodňanských škeblovek (2020, 6)

Lužní lesy na soutoku řek Moravy a Dyje (2022, 4)

Použitá a citovaná literatura

BOROS, Emil; ECSEDI, Zoltán; OLÁH, János. (Eds.). Ecology and management of soda pans in the Carpathian basin. Balmazújváros: Hortobágy Environmental Association, 2013. ISBN 978-963-08-9471-5.

HÁJEK, Jiří. Potápník Eretes sticticus (Coleoptera: Dytiscidae) dorazil do České republiky. Klapalekiana, 2017, 53: 279-282.

MERTA, Lukáš; ZAVADIL, Vít; SYCHRA, Jan. Atlas rozšíření velkých lupenonožců České republiky. Praha: AOPK ČR2016. ISBN 978-80-88076-34-6

NĚMEC, Radomír a Jan SYCHRA. Polní mokřady. In Hana Čížková, Libuše Vlasáková, Jan Květ. Mokřady. Ekologie, ochrana a udržitelné využívání. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017. s. 281-291. Episteme. Natura. ISBN 978-80-7394-658-6.

NĚMEC, Radomír; ŠKORPÍKOVÁ, Vlasta; KŘIVAN Václav. (2012): Fenomén efemérních polních mokřadů na orné půdě. Živa, 2014,2: 57–59.

NĚMEC, Radomír; DŘEVOJAN, Pavel; ŠUMBEROVÁ, Kateřina. Polní mokřady Znojemska jako refugium významných a vzácných druhů cévnatých rostlin. Thayensia, 2014,11.1:3-76.

KLEMENTOVÁ, Barbora; SVITOK, Marek. Anisops sardeus (Heteroptera): A new expansive species in Central Europe. Biologia, 2014, 69.5: 676-680.

SOÓS, N., et al. Anisops sardeus Herrich-Schaeffer, 1849: first records from Hungary (Heteroptera: Notonectidae). Folia entomologica hungarica, 2010, 71: 15-18.

SYCHRA, Jan; MERTA, Lukáš; ZAVADIL, Vít. (2017): Branchiopoda (lupenonožci). Pp. 86–89. In Hejda R., Farkač J. & Chobot K. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Příroda, 2017,36: 1-611.

SYCHRA, Jan, et al. Vysychavé polní mokřady a jejich význam pro mokřadní ptáky v zemědělské krajině jižní Moravy. Crex, 2021, 39: 141–176.

ŠUMBEROVÁ, Kateřina, et al. Jednoho deštivého léta, aneb Co jsme (zatím) vybádali v polních mokřadech jižní Moravy. Botanika. Časopis Botanického ústavu Akademie věd ČR, 2021,9.2: 2–7.

VAŠKŮ, Zdeněk. Zlo zvané meliorace. Vesmír, 2011,90.7: 440–444.

ZÁHORA, Jaroslav. Dešťová past. Ochrana přírody, 2021,76.5: 16–18.

Spontaneously arising temporal field wetlands are an overlooked phenomenon and not just in southern Moravia. These habitats host interesting communities of organisms, including protected and endangered species. Among aquatic invertebrates, large branchiopods, aquatic beetles, bugs and small planktonic crustaceans belong to the most important. Despite their great value, the possibilities for protection of temporal field wetlands are very limited.