Článek pojednává o lužních lesích v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje – jejich vzniku, historii, ekologických poměrech a ohrožení. Zdůrazňuje ekosystémový přístup k jejich ochraně.

K dalšímu čtení v Živě

Lužní lesy na soutoku Moravy a Dyje - oáza vzácných hub (2007, 2)

Soutok na Moravě – jedinečné refugium lužních a mokřadních motýlů (2008, 4)

Vřeckovýtrusná zkáza jasanů (2014, 1)

Nepůvodní invazní patogeny dřevin – výzva, nebo předem ztracený boj? (2016, 6)

Tvář jihomoravského luhu se mění (2018, 4)

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.

This article discusses floodplain forests at the confluence of the Morava and the Dyje – their origin, history, ecological conditions and threats. It emphasises an ecosystem approach to their conservation.