Čím jsou rostliny větší, tím více k úspěšnému zásobení svého těla vodou potřebují účinnou a spolehlivou cévní soustavu. Vlastnosti takového systému musejí být koordinovány na různých úrovních – od jednotlivých buněk až po celé rostliny. Organizace cévní soustavy, tedy sítě vodivých pletiv rozvádějících vodu s rozpuštěnými látkami skrz tělo cévnaté rostliny, zprostředkovává propojení hydrodynamických vlastností jednotlivých částí do fungování celku. Funkce jednotlivých složek je zároveň ovlivněna jejich propojením s okolními síťovými prvky. Interakce mezi hydrodynamickým odporem jediné dutiny cévy nebo cévice (lumen) a její zapojení do sítě odporů systému, mezi anatomií jednotli­vých orgánů a celkovou architekturou či růstovou formou rostliny, nebo mezi komplexitou cévního svazku a odolností rostliny vůči suchu ukazují, jak důležitou roli hrají síťové vlastnosti cévní soustavy v evoluci rostlin.

K dalšímu čtení v Živě

Skrytý život rostlin – kořeny v interakci s rhizosférou (2020, 2)

Kořeny a příjem látek z půdy (2020, 2)

Suchozemské rostliny a voda (2023, 2)

Pohyb vody v rostlině (2023, 2)

Internetové odkazy

The tree fern Psaronius https://steurh.home.xs4all.nl/engpsar/epsaron.html#literatuur

Early Devonian landscape (Botanický ústav AV ČR) https://www.eurekalert.org/multimedia/964923

Hagenova–Poiseuillova rovnice: ZIMMERMANN, Martin Huldrych. Xylem structure and the ascent of sap. Springer Science & Business Media, 2013. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-04931-0

O historii rovnice: https://doi.org/10.1146/annurev.fl.25.010193.000245

Citovaná a použitá literatura

BOUDA, Martin; BRODERSEN, Craig; SAIERS, James. Whole root system water conductance responds to both axial and radial traits and network topology over natural range of trait variation. Journal of Theoretical Biology, 2018, 456: 49-61.

Dostupné z doi:10.1016/j.jtbi.2018.07.033

BOUDA, Martin, et al. In vivo pressure gradient heterogeneity increases flow contribution of small diameter vessels in grapevine. Nature communications, 2019, 10.1: 5645.

Dostupné z doi:10.1038/s41467-019-13673-6

BOUDA, Martin, et al. Hydraulic failure as a primary driver of xylem network evolution in early vascular plants. Science, 2022, 378.6620: 642-646.

Dostupné z doi:10.1126/science.add2910

BRODERSEN, Craig R. By the narrowest of margins: nano-scale modification of pit membranes and the fate of plants during drought. A commentary on:‘Intervessel pit membrane thickness best explains variation in embolism resistance amongst stems of Arabidopsis thaliana accessions’. Annals of Botany, 2021, 128.2: iii-v.

Dostupné z doi:10.1093/aob/mcab047

EDWARDS, Dianne. Embryophytic sporophytes in the Rhynie and Windyfield cherts. Earth and Environmental Science Transactions of The Royal Society of Edinburgh, 2003, 94.4: 397-410.

VENTURAS, Martin D.; SPERRY, John S.; HACKE, Uwe G. Plant xylem hydraulics: what we understand, current research, and future challenges. Journal of integrative plant biology, 2017, 59.6: 356-389.

Dostupné z doi: 10.1111/jipb.12534

MICKLE, James E. Aspects of growth and development in the Pennsylvanian age marattialean fern Psaronius. Botanical Gazette, 1984, 145.3: 407-419.

Dostupné z https://doi.org/10.1086/337473

MORGAN, Eleanor Jeanne. The morphology and anatomy of American species of the genus Psaronius. 27. Illinois biological monographs; v. 27, 1959. https://core.ac.uk/download/pdf/4834461.pdf

TYREE, Melvin T.; ZIMMERMANN, Martin H. Xylem structure and the ascent of sap. Springer Science & Business Media, 2013.

ZWIENIECKI, Maciej A.; MELCHER, Peter J.; HOLBROOK, N. Michele. Hydraulic properties of individual xylem vessels of Fraxinus americana. Journal of Experimental Botany, 2001, 52.355: 257-264.

Dostupné z https://doi.org/10.1093/jexbot/52.355.257

Larger plants increasingly rely on a hydraulically efficient and safe vascular system. Its properties need to be coordinated across scales from individual conduits to whole plants. The organisation of the vascular network mediates the influence of the hydraulic properties of individual parts on the function of the whole and vice versa. Interactions between the hydraulic resistance of an individual conduit lumen and the surrounding network of resistances, between the anatomy of individual organs and whole plant architecture or growth form, or between the complexity of a vascular strand and the drought resistance of a plant all highlight the im­portant role that the network properties of the vasculature play in plant evolution.