Čeleď veloziovitých (Velloziaceae), v současnosti řazená do řádu pandánotvarých (Pandanales), má přes 300 rozlišovaných druhů, z nichž zhruba třetina je známa pouze z jednoho botanického sběru (typu). V Novém světě zahrnuje rody Barbacenia (včetně AyltoniaBurlemarxia) se 102 druhy, Vellozia (125), Nanuza (3) a Barbaceniopsis (4). Článek shrnuje část bádání o této fascinující čeledi, jež vyšla v on-line knize Vellozias – Pandas of the Plant World (Alves 2023). Je popsána jejich dlouhověkost a pomalý růst zjištěný při dlouhodobém sledování populací, zvláštní morfologické a fyziologické adaptace na oheň, období sucha, vzácná pozorování jejich interakcí s opylovači a ničení jejich přírodních stanovišť.

Téma navazuje (s opravami) na článek Velozie – rostliny vyžadující oheň (Živa 1989, 4).

K dalšímu čtení v Živě

Brazilské rostliny kamenitých plání (1990, 3)

Současný pohled na vzájemnou spolupráci rostlin a opylovačů (2018, 6)

Polinační syndromy (2018, 6)

Doporučená kniha k tématu

ALVES, Ruy José Válka. Velloziaceae – Pandas of the Plant World. e-pub: 7 July 2023. ISBN 978-1-4475-1389-6

K zakoupení na: https://www.lulu.com/shop/ruy-jos%C3%A9-v%C3%A1lka-alves/velloziaceae/ebook/product-qrwwjn.html?page=1&pageSize=4.

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.

With over 30 years of research into the fascinating Velloziaceae family behind me, I published the online book Vellozias – Pandas of the Plant World in 2023. The article describes their longevity and slow growth found in long-term monitoring of populations, special morphological and physiological adaptations to fire and droughts, rare observations of their interactions with pollinators and the destruction of their natural habitats.

This is a follow-up, with corrections, to my article Velozie – rostliny vyžadující oheň (Živa 1989, 4).