Želva obrovská (Aldabrachelys gigantea) z atolu Aldabra byla člověkem na konci 19. století bezmála vyhubena. Díky ochranným opatřením se jí podařilo v její původní domovině zachránit. Navíc s pomocí člověka osídluje i další ostrovy, aby zde jako „ekologický inženýr“ zvrátila degradaci ekosystémů způsobenou vyhubením původních druhů želv. Významná populace (okolo 400 jedinců) existuje také v lidské péči v institucích Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií. Demograficky a geneticky má obrovský potenciál, který je ovšem zatím nedostatečně využit. Proto byl pro její management zřízen speciální program, jehož koordinací byla pověřena Zoo Praha.

K dalšímu čtení v Živě

Prvotní hřích lidstva: extinkce megafauny (2021, 5)

Rostliny na hraně a za hranou (2021, 5)

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.

The Aldabra Giant Tortoise (Aldabrachelys gigantea) from Aldabra Atoll was nearly exterminated by man at the end of the 19th century. Thanks to protective measures, it was saved in its original homeland. In addition, with the help of humans, it has settled on other islands as an „ecological engineer“ to reverse the degradation of ecosystems caused by the extermination of original tortoise species. A significant population (around 400 individuals) also exists in human care in the institutions of the European Association of Zoos and Aquariums. Demographically and genetically, it has enormous potential, which, however, is still underutilised. Therefore a special program was established for its management, the coordination of which has been entrusted to Prague Zoo.