V posledních letech se v České republice v zimě opakují výkyvy výrazně teplého počasí, což se odráží na chování některých druhů. U ještěrky zední (Podarcis muralis) jsme potvrdili aktivitu během všech měsíců roku. K ověření zimní aktivity druhu v dalších oblastech střední Evropy byla využita data z portálu iNaturalist.

Doplňující tabulky k článku a seznam použité literatury najdete níže pod obrazovou galerií.

K dalšímu čtení v Živě

Cesta dlážděná dobrými úmysly aneb „Šíření“ ještěrky zední a rizika nepůvodních populací (2023, 4)

In recent years the Czech Republic has been experiencing recurrent fluctuations of significantly warmer weather in winter, which has affected the behaviour of some species. We have documented the activity of the Common Wall Lizard (Podarcis mu­ralis) every month of the year. Data from the iNaturalist portal was used to verify the winter activity of the species in other areas of Central Europe.