Zhruba před třemi roky se začaly objevovat v odborných časopisech, včetně některých prestižních, články s výzvami ke změnám v biologickém názvosloví a jeho pravidlech, inspirované etickými snahami o „nápravu“ různých problémů zapříčiněných kolonialismem, rasismem nebo údajným sexismem. Brzy poté ná­sledovaly kritické odpovědi odborníků – taxonomů, vznášejících řadu faktických námitek proti těmto nápadům. Pokusy o takto motivované změny v biologickém názvosloví byly opakovaně označeny jako „otevření Pandořiny skříňky“.

K dalšímu čtení v Živě

Od popisu druhové bohatosti po hledání těch správných jmen u hub I. (2023, 3)

Od popisu druhové bohatosti po hledání těch správných jmen u hub II. (2023, 4)

Od popisu druhové bohatosti po hledání těch správných jmen u hub III. (2023, 6)

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.