Kromě popisu druhové diverzity je hlavním úkolem taxonomie a systematiky utřídit známé druhy (nejen) hub do rodů a vyšších taxonomických jednotek. To se neobejde bez převádění druhů mezi rody, jejich rozdělování a slučování podle odborného názoru taxonomů. Druhý díl seriálu ukazuje několik příkladů, jak moderní metody, hlavně ty založené na analýze molekulárních dat, ovlivnily tyto názory a jak musejí taxonomové postupovat při nových kombinacích ve shodě s Kódem. Zmíněno je i několik příkladů nevšedního pojmenování hub, která dnes vzbuzují úsměv, ale i roztrpčení.

Předchozí díl seriálu

Od popisu druhové bohatosti po hledání těch správných jmen u hub I. (2023, 3)

K dalšímu čtení v Živě

Skrytá rozmanitost pod vodní hladinou: evoluce druhově nejbohatší skupiny obratlovců (2016, 4)

Antické mýty jinak I. Savci (2014, 1)

Antické mýty jinak II. Ptáci (2014, 2)

Antické mýty jinak III. Plazi, obojživelníci a ryby (2014, 3)

Antické mýty jinak IV. Bezobratlí (2014, 4)

Antické mýty jinak V. Hmyz (2014, 5)

Antické mýty jinak VI. Rostliny a houby (2014, 6)

Citovaná a použitá literatura

ANTONÍN, Vladimír. Setulipes, a new genus of marasmioid fungi (Tricholomatales). Česká Mykologie, 1987 41(2): 85-87

MATA, Juan L.; HUGHES, Karen W.; PETERSEN, Ronald H. Phylogenetic placement of Marasmiellus juniperinus. Mycoscience, 2004, 45.3: 214-221.

QUANDT, C. Alisha, et al. Phylogenetic-based nomenclatural proposals for Ophiocordycipitaceae (Hypocreales) with new combinations in Tolypocladium. IMA fungus, 2014, 5: 121-134.

SUNG, Gi-Ho, et al. Phylogenetic classification of Cordyceps and the clavicipitaceous fungi. Studies in mycology, 2007, 57: 5-59.

Besides the description of species diversity, the main tasks of taxonomy and systematics are to sort known species of (not only) fungi into genera and higher taxonomic units. This cannot be done without transferring species among genera, and separating and combining genera based on the opinions of the taxonomists. The second part of the series shows several examples of how modern methods, above all those based on analyses of molecular data, affected these opinions and how taxonomists have to follow the Code when suggesting new combinations. A few examples of unusual fungal names that may provoke a smile or resentment are also mentioned.