Síťnatka dubová (Corythucha arcuata) je invazní druh pocházející ze Severní Ameriky. V České republice byla síťnatka dubová nalezena poprvé v roce 2019 v okolí Lanžhota a Lednice, v roce 2023 došlo na jižní Moravě k jejímu populačnímu boomu a byla nalezena dokonce ve východních Čechách u Hradce Králové. Tato síťnatka se vyvíjí na různých druzích dubů (Quercus spp.), evropských i severoamerických. Díky vysávání listového mezofylu způsobuje v pozdním létě nápadné vyblednutí napadených stromů. Uvádíme rovněž determinační klíč umožňující odlišení síťnatky dubové a dalších dvou druhů tohoto rodu zavlečených do Evropy – s. platanové (C. ciliata) a s. zlatobýlové (C. marmorata).

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.

K dalšímu čtení v Živě

Vroubenka americká před branami (2007, 5)

Vroubenka americká rok poté (2008, 3)

Blánatka lipová – podivuhodný přírůstek v naší fauně ploštic (2010,1)

Vetřelci na obzoru – kněžice mramorovaná a kněžice zeleninová (2016, 3)

Kněžice mramorovaná na Moravě i v Čechách (2019, 2)

Oak Lace Bug (Corythucha arcuata) is an invasive species native to North America. In the Czech Republic it was found for the first time in 2019 in the vicinity of Lanžhot and Lednice, while in 2023 there was a population boom in South Moravia, and it was found as far as Eastern Bohemia near Hradec Králové. This bug develops on different species of oaks (Quercus spp.), both European and North American. By sucking out the leaf meso­phyll, it causes noticeable fading of the affected trees in late summer. We also provide an identification key to distinguish C. arcuata from the other two species of this genus introduced to Europe, C. ciliata and C. marmorata.