Chronická lymfocytární leukémie (CLL) je nádorové onemocnění, které se řadí mezi nejčastější typy leukémie. Jde o stále nevyléčitelné onemocnění, jehož průběh je velice heterogenní. Bylo dokázáno, že Wnt signalizace může hrát významnou roli v rozvoji nejen CLL, ale i dalších nádorových onemocnění. Výsledky nedávných preklinických studií ukazují, že blokování aktivity Wnt dráhy přes její klíčovou složku, kasein kinázu 1 (CK1), by mohlo být novým přístupem v léčbě nádorových onemocnění včetně CLL. Spolu s dalšími kolegy se nyní snažíme vyvinout látky (inhibitory), které selektivně blokují aktivitu CK1 v buňkách.

K dalšímu čtení v Živě:

Co se skrývá za rostlinnou průtokovou cytometrií (2005, 1)

Cytokiny a biologická léčba (2013, 3)

Vznik a ukončení zánětu (2017, 1)

Použitá a citovaná literatura:
BRYCHTOVÁ, Yvona; PANOVSKÁ, Anna; DOUBEK, Michael. Chronická lymfocytární leukemie: informace pro pacienty a jejich blízké. Brno: Pro Českou leukemickou skupinu – pro život (CELL) vydalo nakladatelství Kmen, 2016.
CHEONG, Jit Kong; VIRSHUP, David M. Casein kinase 1: Complexity in the family. The international journal of biochemistry & cell biology, 2011, 43.4: 465-469. doi: 10.1016/j.biocel.2010.12.004
GOMES, Lorena Caixeta, et al. Advances in chronic lymphocytic leukemia pharmacotherapy. Biomedicine & Pharmacotherapy, 2017, 97: 349-358. doi: 10.1016/j.biopha.2017.10.105
JANOVSKÁ, Pavlína, et al. Casein kinase 1 is a therapeutic target in chronic lymphocytic leukemia. Blood, The Journal of the American Society of Hematology, 2018, 131.11: 1206-1218. doi: 10.1182/blood-2017-05-786947

Internetové zdroje:

Kvantitativní polymerázová řetězová reakce – Wikipedia

Studium přítomnosti proteinů v buňkách (analýza proteomu) - prezentace v pdf

Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is a hematological malignancy and one of the most common types of adult leukemia. The course of the disease is quite heterogenous. It has been published that Wnt signalling may be responsible for the development of CLL as well as other malignances. The results of recent preclinical studies show that blocking Wnt signalling activity via its key component, casein kinase 1 (CK1), could be a novel approach to the treatment of cancer, including CLL. Together with other colleagues, we are trying to develop compounds (small molecule inhibitors), that target the CK1 and can selectively block its activity in cells.