Fototrofní mikroorganismy patří jak k prokaryotům, tak k eukaryotům, houby jsou eukaryotické organismy. V půdě plní fototrofové nezastupitelnou roli primárních producentů využívajících sluneční energii. Jsou významné při kolonizaci nových substrátů. Houby se účastní řady procesů, ale zvláště velký význam mají v rozkladu organické hmoty a v uvolňování živin pro potřebu jiných organismů včetně rostlin, a dále při tvorbě humusových látek. Obě tyto velké skupiny organismů slouží také jako potrava mnoha půdních živočichů.

K dalšímu čtení v Živě:

Monotematické číslo o mikroskopických houbách (2017, 5)

Nový pohled na systém řas a jak ho učit?Evoluce sinic a řas v moderním pojetí (2016, 6)

Symbiózy napříč stromem života: soužití eukaryot a prokaryot 1. (2018, 1)

Život ve skleníku aneb Rozsivky v akci (2018, 2)

Půdní kvasinky – neprozkoumané, ale důležité (2018, 6)

Mozaika hub České republiky (2019, 5)

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.

Phototrophic microorganisms are both prokaryotic and eukaryotic, while fungi be­long to the eukaryots. Phototrophs play an important role in soil as primary producers, having a unique ability to harvest light energy to produce organic matter. They are often im­portant during the colonisation of new substrates. Fungi take part in many different processes including the decomposition of organic matter, the release of nutrients to plants, as well as humus formation. Both large groups of organisms are consumed by many soil invertebrates too.