Vegetace se v krajině vyvíjí na různých časových a prostorových škálách, kterými se donedávna zabývaly různé vědní subdisciplíny vzájemně ne příliš propojené. V článku si představíme příklady rozmanitých škál důležitých pro formování krajiny, vegetace a fenoménů v nich existujících, zejména pak ty za hranicí běžného lidského pozorování. Ukážeme si jejich důležitost pro pochopení palčivých globálních problémů a nezbytnost mezioborové komunikace.

K dalšímu čtení v Živě

Dynamika horských smrčin na Šumavě (2013, 5)

Oheň v naší krajině (2020, 5)

seriál Historická ekologie: dlouhodobé interakce přírody a člověka

II. Bez člověka – koncept přirozenosti očima paleoekologie (2019, 4)

IV. Člověk jako součást lesa (2020, 1)

VI. Historie se opakuje (2020, 3)

Citovaná a použitá literatura

ADÁMEK, Martin; HADINCOVÁ, Věroslava; WILD, Jan. Long-term effect of wildfires on temperate Pinus sylvestris forests: Vegetation dynamics and ecosystem resilience. Forest Ecology and Management, 2016, 380: 285-295.

DELCOURT, Hazel R.; DELCOURT, Paul A.; WEBB III, Thompson. Dynamic plant ecology: the spectrum of vegetational change in space and time. Quaternary Science Reviews, 1982, 1.3: 153-175.

GIESECKE, Thomas, et al. Patterns and dynamics of European vegetation change over the last 15,000 years. Journal of Biogeography, 2017, 44.7: 1441-1456.

CHUDOMELOVÁ, Markéta, et al. Open oakwoods facing modern threats: Will they survive the next fifty years?. Biological Conservation, 2017, 210: 163-173.

LATAŁOWA, Małgorzata, et al. Abrupt Alnus population decline at the end of the first millennium CE in Europe–The event ecology, possible causes and implications. The Holocene, 2019, 29.8: 1335-1349.

LEVIN, Simon A. The problem of pattern and scale in ecology: the Robert H. MacArthur award lecture. Ecology, 1992, 73.6: 1943-1967.

WHITTAKER, Robert Harding, et al. Communities and ecosystems. Communities and ecosystems., 1970.

PEGLAR, Sylvia M.; BIRKS, H. J. B. The mid-Holocene Ulmus fall at Diss Mere, south-east England—disease and human impact?. Vegetation history and Archaeobotany, 1993, 2.2: 61-68.

Internetové zdroje

www.longwood.cz – projekt Long-term woodland dynamics in Central Europe: from estimations to a realistic model (2012–2016)

Vegetation develops in the landscape on different temporal and spatial scales, which were until recently studied by various largely independent scientific subdisciplines. The paper presents numerous examples of the multiple scales essential for the formation of the landscape, vegetation and the phenomena appearing in them, especially those existing beyond standard human observation. It emphasises their significance for understanding pressing global problems and the necessity of interdisciplinary cooperation.