Modrásek pumpavový (Aricia artaxerxes) je eurasijský motýl s boreomontánním rozšířením. Ve střední Evropě osídluje podhorské trávníky, které jsou opomíjeným biotopem. V České republice je v současnosti znám pouze z Českokrumlovska, což jsme potvrdili sekvenováním DNA. Všichni ostatní podezřelí jedinci patřili k jeho hojnějšímu příbuznému druhu – modráskovi tmavohnědému (A. agestis). Modrásek pumpavový je navíc infikován bakterií rodu Wolbachia.

K dalšímu čtení v Živě

Záchrana jasoňa červenookého v Pieninách (2008, 1)

25 let NP Podyjí. Za denními motýly (2016, 4)

Cípatec jižní na Moravě (2019, 6)

Použitá a citovaná literatura

KONVIČKA, Martin, Josef DVOŘÁK, Jiří BENEŠ a Martin KONVIČKA. Motýli České republiky: rozšíření a ochrana.: Butterflies of the Czech Republic: distribution and conservation. Praha: Společnost pro ochranu motýlů, 2002.

HANČ Zdeněk, et al. Atlas denních motýlů a vřetenušek jižních Čech. České Budějovice: Jihočeský kraj, 2019.

MALLET, James; WYNNE, Ian R.; THOMAS, Chris D. Hybridisation and climate change: brown argus butterflies in Britain (Polyommatus subgenus Aricia). Insect Conservation and Diversity, 2011, 4.3: 192-199.

SPITZER, Lukáš; BENEŠ, Jiří; KONVIČKA, Martin. Extinction of Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787)(Lepidoptera: Nymphalidae) in the Czech Republic: a case of habitat loss at a range margin. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 2017, 66.3: 271-279.

BARTOŇOVÁ, Alena Sucháčková, et al. Genetic confirmation of Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793)(Lepidoptera, Lycaenidae) in the Czech Republic, its conservation significance and biogeographic context. Nota Lepidopterologica, 2019, 42: 163.

The Mountain Argus (Aricia artaxerxes) is a Eurasian butterfly with boreo-montane distribution. It inhabits Piedmont grasslands, a rare habitat. In the Czech Republic, the butterfly is known from a single area near Český Krumlov, which we confirmed by DNA sequencing. All other suspicious individuals were assigned as a more common species, the Brown Argus (A. agestis). The Mountain Argus is also infected by bacterium of the genus Wolbachia.