Současná kritická situace v českých lesích vyvolává mnoho otázek, na které se mnohdy jen obtížně hledají odpovědi. Kůrovcová kalamita se vymkla kontrole. O tom, co se bude dále v lese dít, nerozhoduje dnes lesní hospodář, ale souběh náhodných okolností. Těžba kůrovcem napadených stromů a prodej dřeva u státních lesů jsou v rukou těžebních společností. Hospodář si láme hlavu s nevytěženými suchými porosty a pozůstatky těžeb v revírech, jejichž rozloha mu přerůstá přes hlavu; co dělat s půdami rozrytými těžkou technikou a probíhající erozí; jak zajistit opakované zalesňování stahektarových holin, na nichž výsadby likviduje sucho a zvěř; co s cestami zničenými nákladními auty a vodní erozí. Veřejnost si opakovaně klade otázku, jak k něčemu takovému vůbec mohlo dojít, kde je pravá příčina věci a kdo nese odpovědnost za to, že některé lesy nebudou po řadu příštích let z bezpečnostních důvodů přístupné. A stranou samozřejmě nezůstávají ani vědci a zainteresovaní pracovníci výzkumu, kteří si kladou otázky, jak přimět vedení lesnické politiky, aby si uvědomilo, že les tu není jen pro dřevo, aby se naučilo ve svých rozhodnutích přemýšlet o vztahu fungování lesa jako ekosystému a jeho hospodářského využívání, o disturbancích, dynamice a přirozeném i řízeném vývoji lesa atd. Se dvěma podobnými otázkami přicházejí i Antonín Kusbach se spoluautory v článku na str. 60–64 této Živy: Jaká bude budoucnost našich lesů? A bude v nich mít své místo i ten zpropadený smrk, který byl ještě nedávno vedením českého lesnického sektoru vnímán jako zlatý hřeb naší lesnické politiky, a dnes naopak jako příčina a nejslabší článek kritického stavu, doslova propadu lesního hospodářství? Pokusme se podívat na vzniklou situaci, další vývoj lesa a úlohu smrku v něm z historicko-ekologického hlediska i z hlediska budoucího hospodaření.

Další související článek v Živě 2021, 2:

„Smrkový paradox“: chyba v interpretacích, nebo doklad antropogenních změn krajiny?

K dalšímu čtení v Živě

Lesy a lesnictví ve střední Evropě

IV. Změny ve 20. století (2007, 4)

V. Evropská lesnická strategie (2007, 5)

VI. Výzva pro české lesnictví (2007, 5)

Živa 2020, 5 – monotematické číslo o krajině