Opylovači mají i své stinné stránky – kromě pylu potřebného pro pohlavní rozmnožování rostlin mohou mezi rostlinami přenášet také spory patogenních hub ze skupiny květních snětí (Micro­botryum sensu lato), které rostlinu silně poškozují. Článek odpovídá na otázky, jak opylovači dokážou rozlišit infikované rostliny, jak na setkání s infikovanou rostlinou reagují, a jak se chování opylovačů promítá do šíření spor mezi rostlinami.

K dalšímu čtení v Živě

Jak si květní sněti ochočily rostliny i opylovače I. (2021,1)

seriál Ultrafialový svět rostlin (2016, 2–4)

I. Jak vzniká zbarvení – od nositele k interpretovi,

II. Jak zachytit neviditelné a když červená není (jen) červená

III. Neviditelná pestrost květů – evoluce a význam UV znaků

Použitá a citovaná literatura

ASHBY, Ben; BRUNS, Emily. The evolution of juvenile susceptibility to infectious disease. Proceedings of the Royal Society B, 2018, 285.1881: 20180844.

BRUNS, Emily; HOOD, Michael E.; ANTONOVICS, Janis. Rate of resistance evolution and polymorphism in long‐and short‐lived hosts. Evolution, 2015, 69.2: 551-560.

DÖTTERL, Stefan, et al. Disease status and population origin effects on floral scent: potential consequences for oviposition and fruit predation in a complex interaction between a plant, fungus, and noctuid moth. Journal of Chemical Ecology, 2009, 35.3: 307-319.

KOUPILOVÁ, Klára; ŠTENC, Jakub; JANOVSKÝ, Zdeněk. Pollen dispersal is driven by pollinator response to plant disease and plant spatial aggregation. Basic and Applied Ecology, 2021, 50: 77-86.

MCART, Scott H., et al. Arranging the bouquet of disease: floral traits and the transmission of plant and animal pathogens. Ecology letters, 2014, 17.5: 624-636.

REAL, Leslie A.; MARSCHALL, Elizabeth A.; ROCHE, Bernadette M. Individual behavior and pollination ecology: implications for the spread of sexually transmitted plant diseases. In: Individual-based models and approaches in ecology. Springer US, 1992. p. 492-508.

SHYKOFF, Jacqui A.; BUCHELI, Erika. Pollinator visitation patterns, floral rewards and the probability of transmission of Microbotryum violaceum, a veneral disease of plants. Journal of Ecology, 1995, 189-198.

SISTERSON, Mark S. Effects of insect-vector preference for healthy or infected plants on pathogen spread: insights from a model. Journal of economic entomology, 2008, 101.1: 1-8.

TROJE, Nikolaus. Spectral categories in the learning behaviour of blowflies. Zeitschrift für Naturforschung C, 1993, 48.1-2: 96-104.

Pollinators have a dark side – they trans­port more than just pollen that is necessary for plant sexual reproduction, they can also carry spores of anther smut (Micro­botryum sensu lato) pathogens that pose a great danger for plants. This article tack­les the questions: How do pollinators recog­nise infected plants? How do pollinators respond to contact with infected plants? How does this pollinator behaviour translate into spore dispersal among plants?