Příspěvek popisuje trasu exkurze Českým krasem, kterou vodil 50 let studenty slavný přírodovědec, nedávno zesnulý Vojen Ložek (1925–2020). Trasa vede z Karlštejna do Srbska a studenti se zde seznámí s živou i neživou přírodou jedné z nejprozkoumanějších chráněných krajinných oblastí v České republice. Trasu můžeme procházet v jakémkoli ročním období.

K dalšímu čtení v Živě

Krok za krokem živou přírodou: Po stopách vývoje přírody Českého krasu (1995, 2)

Chráněná krajinná oblast Český kras – 40 let (2012, 3)

Za květenou Českého krasu (2012, 3)

Měkkýši lomů v Českém krasu (2012, 3)

Sklípkánek hnědý – pavouk roku 2013 (2013, 3)

Akát jako příklad uplatnění diferencovaného managamentu (2018, 5)

Rozhovor s Vojenem Ložkem u příležitosti jeho 90. narozenin (2015, 5)

Odkazy Vojena Ložka (2020, 5)

Doporučená literatura

ŽÁK, Karel a Václav CÍLEK. Český kras: klíč k české krajině : skály, voda, čas. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2381-0.

Videozáznamy filmu Hugo Habrmana: Český kras očima Vojena Ložka (část 1–4) najdete pod obrazovou galerií.

This article describes an excursion through the Bohemian Karst. This is where Vojen Ložek, a recently deceased famous naturalist, led his students for 50 years. The route leads from Karlštejn to Srbsko. Students will get acquainted with the animate and inanimate nature of one of the most explored Protected Landscape Areas in the Czech Republic. The route can be taken at any time of the year.