S rostoucí světovou populací, oteplováním naší planety a počínajícím nedostatkem vody začínáme čelit obrovské výzvě – jak zajistit dostatek jídla pro všechny. Rozloha využitelné zemědělské půdy i použití hnojiv a jiných agrochemikálií mají totiž své limity. Účinné řešení pro optimalizaci zemědělské produkce samozřejmě představují genetické modifikace hospodářských plodin, ale převratný přístup přináší aplikace bakterií podporujících růst rostlin – přírodní, levná technologie bez negativních dopadů na životní prostředí. Zablokují její použití komerční tlaky, nebo budeme mít vyhráno?

K dalšímu čtení v Živě

Auxin – univerzální vývojový signál v životě rostlin (2007, 1)

Za vším hledej auxin (2013, 3)

Co je nového v biologii: Biomy našich těl – změna paradigmatu (2015, 3)

Symbióza, kam se podíváš. O arbuskulárně mykorhizních houbách a soužití s rostlinami (2017, 5)

Hrají mykorhizní houby roli šedé eminence v invazním procesu? (2018, 5)

Rhizofágní cyklus: mohou rostliny získávat živiny z nesymbiotických mikroorganismů? (2021, 1)

Živá půda 8. Interakce půdních organismů a rostlin (2021, 3)

Použitá a citovaná literatura

BACKER, Rachel, et al. Plant growth-promoting rhizobacteria: context, mechanisms of action, and roadmap to commercialization of biostimulants for sustainable agriculture. Frontiers in plant science, 2018, 9: 1473.

DE ZÉLICOURT, Axel, et al. Ethylene induced plant stress tolerance by Enterobacter sp. SA187 is mediated by 2‐keto‐4‐methylthiobutyric acid production. PLoS genetics, 2018, 14.3: e1007273.

HACQUARD, Stéphane, et al. Survival trade-offs in plant roots during colonization by closely related beneficial and pathogenic fungi. Nature communications, 2016, 7.1: 1-13.

KUMAR, Susheel, et al. Paenibacillus lentimorbus inoculation enhances tobacco growth and extenuates the virulence of Cucumber mosaic virus. PLoS One, 2016, 11.3: e0149980.

MÄDER, Paul, et al. Inoculation of root microorganisms for sustainable wheat–rice and wheat–black gram rotations in India. Soil Biology and Biochemistry, 2011, 43.3: 609-619.

MCNEAR JR, D. H. The Rhizosphere – Roots, Soil and Everything In Between. Nature Education Knowledge, 2013, 4: 1.

MEHNAZ, Samina. An overview of globally available bioformulations. Bioformulations: For Sustainable Agriculture, 2016, 267-281.

SYNEK Lukáš, et al. Multiple strategies of plant colonization by beneficial endophytic Enterobacter sp. SA187. Environmental Microbiology, 2021, in press.


Plants establish symbiotic relations with many bacterial species. These bacteria fa­cilitate nutrient uptake from soil, produce plant hormones or suppress pathogenic microorganisms, promoting thus the plant growth, especially under stress condi­tions. Plant growth-promoting bacteria have been already utilised in agriculture, and represent an efficient natural technology to increase crop production.