Výpis informací o druhové skladbě původních šumavských pralesů z historických pramenů ukazuje na skutečnost, že v první polovině 19. století v nich převažoval smrk ztepilý (Picea abies). Čistě smrkové pralesy rostly v horských polohách a také ve středních a nižších polohách na místech ovlivněných vodou nebo mikroklimatem. Na sušších stanovištích byl dominující smrk smíšen převážně s jedlí bělokorou (Abies alba) a bukem lesním (Fagus sylvatica).

K dalšímu čtení v Živě

Šumavské lesy jako studnice nových poznání (2021, 6)

Dynamika horských smrčin na Šumavě (2015, 5)

Jak se žije v lese (smrkovém) – kapitoly ze života lýkožrouta smrkového (2015, 5)

Použitá a citovaná literatura

BRŮNA, J., et al. Impacts and underlying factors of landscape-scale, historical disturbance of mountain forest identified using archival documents. Forest Ecology and Management, 2013, 305: 294-306.

KREJČI J. Der Böhmerwald. Karl Bellmanns’sVerlag, 1860.

KRUML F. Historický průzkum lesů pro lesní závod Boubín. ÚHUL Hluboká nad Vltavou, 1964.

MACAR V. Lesmistr Josef John (1802-1871) a Boubínský lesní komplex s pralesní rezervací. ÚHUL České Budějovice, 2005.

MINISTR J. Historický průzkum lesů jednotného hospodářského celku Kašperské Hory I. a II. (část), ÚHUL Zvolen, 1963.

MINISTR J. Historický průzkum LHC Železná Ruda. ÚHUL Zvolen, 1965.

SAITZ A. Popsání velkostatku Krumlova“ patřícího jeho Jasnosti Adolfu Josefovi ze Schwarzenberga, se zvláštním zřetelem na jeho lesy. Česká lesnická jednota v Praze, 1898.

SEIDEL A. Beiträge zur Kenntnis des Urwaldes. Forst, Jagd und Naturkunde, Praha, 1949.

VYSKOT, Miroslav. Československé pralesy. Praha: Academia, 1981.

Extracts of information about the species composition of the original Šumava forests from historical sources indicate that in the first half of the 19th century the Norway Spruce (Picea abies) predominated in them. Pure spruce forests grew in mountainous areas as well as in middle and lower altitudes in places influenced by water or microclimate. In drier habitats the dominant spruce was mainly mixed with the European Silver Fir (Abies alba) and the European Beech (Fagus sylvatica).