Udržet v nestabilním a dynamickém rybničním ekosystému dlouhodobě průhlednou vodu bez sinic není jednoduchá záležitost. Je třeba zvládnout rybí obsádku, koloběh fosforu a ponořenou vegetaci. O výsledek je pak třeba pečovat, a to zejména průběžnou regulací vodních rostlin. Navíc nás rybník vždy dokáže něčím překvapit.

Navazující téma

Rybník nejsou jenom ryby (2022, 3)

K dalšímu čtení v Živě

Pohled do mikroskopického světa sinic (2005, 3)

Rodinné stříbro české vegetace: máme u nás něco, co jinde nemají? (2012, 4)

Severoamerický kružník malý v Evropě – příběh s nečekaným koncem (2022, 2)

Maintaining transparent cyanobacteria-free water for a long time in an unstable and dy­namic pond ecosystem is not an easy task. It is necessary to manage the fish population, the phosphorus cycle and submerged vegetation. The result must then be taken care of, especially by the continuous regula­tion of aquatic plants. In addition, the pond can always surprise us with something.