Koprofilní houby představují specifickou skupinu hub rostoucích na trusu různých živočichů. V podzemních prostorách je naprosto odlišné prostředí – od povrchových ekosystémů se liší nedostatkem světla, stálou teplotou a vysokou vlhkostí ovzduší. Pro koprofilní houby představuje vzhledem ke stálým podmínkám určitou výhodu pro jejich rozvoj. A přestože jeskyně, doly a opuštěné štoly většinou považujeme za poměrně chudé prostředí, vzhledem k výskytu různých živočichů, skutečných obyvatel i náhodných návštěvníků, se v těchto prostorách vyskytuje i široké spektrum trusu, sloužící jako zdroj živin pro koprofilní houby. V podzemí můžeme pozorovat kolonie koprofilních hub rostoucí na trusu plchů, kun a netopýrů (např. různé druhy rodu Mucor, Coemansia aciculifera, Penicillium glandicola, P. vulpinum nebo Chrysosporium speluncarum), jiné druhy můžeme spatřit až po jejich izolaci z odebraného materiálu a kultivaci v laboratorních podmínkách. Z odebraného materiálu lze izolovat i některé vzácné druhy (např. Dimargaris bacillisporaPidoplitchkoviella terricola), nebo dokonce zcela nové druhy (Chrysosporium speluncarum).

K dalšímu čtení v Živě

Mykobiota podzemních prostor (2017, 5)

Koprofilní houby. Kdo si hoví na trusu? (2019, 1)

Tajný život v podzemí aneb Adaptace terestrických členovců k životu v jeskyních (2022, 1)

Použitá a citovaná literatura

NOVÁKOVÁ, Alena. Pidoplitchkoviella terricola–an interesting fungus from the Domica Cave (Slovakia). International Journal of Speleology, 2009, 38.1: 3.

NOVÁKOVÁ, Alena. Microscopic fungi isolated from the domica cave system (slovak karst national park, slovakia). a review. International Journal of Speleology, 2009, 38.1: 8.

VANDERWOLF, Karen J., et al. A world review of fungi, yeasts, and slime molds in caves. International Journal of Speleology, 2013, 42.1: 9.

NOVÁKOVÁ, Alena; VAUGHAN, Michael J. Dimargaris bacillispora-novel records from cave environment and its isolation in culture. Czech Mycology, 2016, 68.2.

NOVÁKOVÁ, Alena, et al. Cultivable microscopic fungi from an underground chemosynthesis-based ecosystem: a preliminary study. Folia microbiologica, 2018, 63.1: 43-55.

NOVÁKOVÁ, Alena. Výskyt hub v jeskyních a jiných podzemních prostorách Slovenské republiky (Fungal occurrence in caves and other underground spaces in the Slovak Republic). Acta Carsologica Slovaca, 2021, 59: 5–58.

NOVÁKOVÁ, Alena. Přehled výskytu hub v jeskyních a jiných podzemních prostorách České republiky (An overview of the fungal occurrence in caves and other underground spaces in the Czech Republic). Acta Carsologica Slovaca, 2021, 59: 59–89.

Coprophilic fungi are a specific group growing on the dung of various animals. The underground environment is quite different due to the absence of light, the permanent temperature and the high air humidity, and these conditions are advantageous for the growth of coprophilic fungi. Underground spaces commonly include poor environments with regard to low content of nutrients, but regarding the presence of various animal inhabitants and visitors, a large variety of fecal pellets exist in this environment, and they can be utilized for fungal growth. In an underground environment, we can observe colonies of fungi on the dung of bats, dormice and martens such as various species of the genus Mucor, Coemansia aciculifera, Penicillium glandicola, P. vulpinum or Chrysosporium speluncarum, while other fungi are visible after their isolation and cultivation in laboratory conditions. Sometimes we can also isolate some rare species (Dimargaris bacillispora and Pidoplitchkoviella terricola), and even novel species (Chrysosporium speluncarum).