Jeskyně představují extrémní prostředí pro život, čemuž se případní obyvatelé musejí značně přizpůsobit. Článek shrnuje výčet běžných i speciálních morfologických, fyziologických a behaviorálních adaptací podzemních terestrických živočichů k tomuto prostředí na konkrétních případech. Pro lepší pochopení, proč se živočichové takto adaptují, jsou též představeny okolnosti kolonizace, jaké zdroje lze využívat v podzemí a je vysvětlena používaná terminologie v biospeleologii.

K dalšímu čtení v Živě

Svět jeskyní pohledem mykologa (2008, 2)

Meta temnostní – pavouk roku 2012 (2012, 3)

Naši pavouci a biospeleologie (2015, 5)

Mykobiota podzemních prostor (2017, 5)

Poznámky k výskytu mety temnostní na Kokořínsku (2018, 6)

Pavouci šestiočky – případ extrémní diverzifikace ve Středozemí 2. (2021, 1)

Použitá a citovaná literatura

ARNEDO, Miquel A., et al. The dark side of an island radiation: systematics and evolution of troglobitic spiders of the genus Dysdera Latreille (Araneae: Dysderidae) in the Canary Islands. Invertebrate Systematics, 2007, 21.6: 623-660.

BARR Jr., T. C. Observations on the ecology of caves. The American Naturalist, 1967, 101: 475–491.

CHRISTIANSEN, Kenneth. Convergence and parallelism in cave Entomobryinae. Evolution, 1961, 288-301.

HADLEY, Neil F.; AHEARN, Gregory A.; HOWARTH, Francis G. Water and metabolic relations of cave-adapted and epigean lycosid spiders in Hawaii. Journal of Arachnology, 1981, 215-222.

HOCH, Hannelore; HOWARTH, Francis G. Evolutionary dynamics of behavioral divergence among populations of the Hawaiian cave-dwelling planthopper Oliarus polyphemus (Homoptera: Fulgoroidea: Cixiidae). Pacific Science 1993, 47: 303—318.

HOWARTH, Francis G. Adaptive shifts, in: CULVER, D. C, WHITE, W. B. (eds.). Encyklopedia of caves. Elsevier, 47–55.

HOWARTH, Frank; MULL, William P. Hawaiian insects and their kin. University of Hawaii Press, 1992.

LIU, Weixin, et al. Convergent evolution of unique morphological adaptations to a subterranean environment in cave millipedes (Diplopoda). PloS one, 2017, 12.2: e0170717.

SANTIBÁÑEZ-LÓPEZ, Carlos E.; FRANCKE, Oscar F.; PRENDINI, L. Shining a light into the world’s deepest caves: phylogenetic systematics of the troglobiotic scorpion genus Alacran Francke, 1982 (Typhlochactidae: Alacraninae). Invertebrate Systematics, 2014, 28.6: 643-664.

SIMONSEN, Daniel; HESSELBERG, Thomas. Unique behavioural modifications in the web structure of the cave orb spider Meta menardi (Araneae, Tetragnathidae). Scientific Reports, 2021, 11.1: 1-10.

SKET, Boris. Can we agree on an ecological classification of subterranean animals?. Journal of Natural History, 2008, 42.21-22: 1549-1563.

SMRŽ, Jaroslav, et al. Microwhip scorpions (Palpigradi) feed on heterotrophic cyanobacteria in Slovak caves–a curiosity among Arachnida. PLoS One, 2013, 8.10: e75989.

VITTORI, Miloš, et al. Molting and cuticle deposition in the subterranean trichoniscid Titanethes albus (Crustacea, Isopoda). ZooKeys, 2012, 176: 23.

Caves are an extreme living environment, for which any inhabitants have to make considerable adaptations. On the basis of specific cases, this article summarises a list of common and special morphological, physiological and behavioural adaptations made by subterranean terrestrial animals to this environment. To better understand why animals adapt in this way, the circum­stances of colonisation and the resources that can be exploited underground are presented, while the terminology used in biospeleology is also explained.