Středoevropské stepi jsou kriticky ohroženým biotopem, jehož kontinuitu provázejí spory. Vhled do historie může poskytnout genetika a klimatické modelování. Okáč skalní (Chazara briseis), modrásek ligrusový (Polyommatus damon) a m. komonicový (P. dorylas) jsou stepní druhy motýlů vymírající v celé střední Evropě. První dva druhy mohly být široce rozšířené v době ledové, poslední druh k nám přišel až v holocénu. O jejich návrat se snaží záchranné programy.

K dalšímu čtení v Živě

Přežije okáč skalní v České republice? (2009, 1)

Příběh okáče Proterebia afra – eurasijského stepního motýla, který žil společně s mamuty (2019, 1)

Reintrodukce denních motýlů v ČR – zbytečná zábava, nebo legitimní nástroj ochrany přírody? (2019, 6)

Tenkrát, když začalo dnešní chladno… (2021, 5)

Prvotní hřích lidstva: extinkce megafauny (2021, 5)

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.

Central European steppes are critically en­dangered habitats with questionable continuity. The history could be elucidated by genetics and distribution modelling. The Hermit (Chazara briseis), the Damon Blue (Polyommatus damon) and the Turquoise Blue (P. dorylas) butterflies are critically endangered throughout Central Europe. The first two species could have been widely distributed in the glacials; the last one arrived in Central Europe in the Holocene. Action plans are established for all three species.