Článek popisuje nálezy neobvykle zbarvených jedinců evropských užovkovitých hadů následujících druhů v přírodě: užovky obojkové (Natrix natrix), užovky podplamaté (N. tessellata), užovky maurské (N. maura), užovky hladké (Coronella austriaca), užovky stromové (Zamenis longissimus) a štíhlovky kaspické (Dolichophis caspius).

K dalšímu čtení v Živě

Albinismus užovky obojkové (2006, 5)

Pozorování zelené formy ještěrky obecné v Praze (2020, 6)

Neobvykle zbarvená užovka obojková z území ČR (2021, 3)

Citovaná a použitá literatura:

ASZTALOS, Marika; AYAZ, Dinçer; BAYRAKCI, Yusuf; AFSAR, Murat; TOK, Cemal Varol; KINDLER, Carolin; JABLONSKI, Daniel; FRITZ, Uwe. It takes two to tango – Phylogeography, taxonomy and hybridization in grass snakes and dice snakes (Serpentes: Natricidae: Natrix natrix, N. tessellata). Vertebrate Zoology, 2021, 71: 813-834.

BRUNI, Giacomo; DI NICOLA, Matteo Riccardo; BANFI, Federico; FARAONE, Francesco Paolo. Distribution and characterization of melanism in grass snakes from Italy. Naturalista Sicili., 2022, 46.1: 41-48

FRITZ, Uwe; SCHMIDTLER, Josef Friedrich. The Fifth Labour of Heracles: Cleaning the Linnean stable of names for grass snakes (Natrix astreptophora, N. helvetica, N. natrix sensu stricto). Vertebrate Zoology, 2020, 70.4: 621-665

FRITZ, Uwe; IHLOW, Flora. Citizen Science, taxonomy and grass snakes: iNaturalist helps to clarify variation of coloration and pattern in Natrix natrix subspecies. Vertebrate Zoology, 2022, 72: 533-549.

GEANINA, Fănaru; TELEA, Alexandra E.; GHERGHEL, Iulian; MELENCIUC, Raluca., 2022 Melanism in the grass snake Natrix natrix (Linnaeus, 1758) from the Danube Delta Biosphere Reserve, Romania. Herpetozooa, 2022, 35: 257-263

GEZOVA, Simona; DRUGAC, Peter; PURKART, Adrián; JABLONSKI, Daniel. Albinism in two snake species recorded from Slovakia. Russian Journal of Herpetology, 2018, 25.1: 79–82

JABLONSKI, Daniel; TRAPP, Benny; TZORAS, Elias; MEBERT, Konrad. Erythrism in the Eastern Grass Snake, Natrix natrix (Linnaeus, 1758). Herpetozooa, 2022, 35: 213-217

MAČÁT, Zdeněk; HEGNER, Daviid; JABLONSKI, Daniel. Erythrism in the smooth snake, Coronella austriaca (Laurenti, 1768), recorded from Georgia. Russian Journal of Herpetology, 2016, 23.1: 73–76

MUSILOVÁ Radka; ZAVADIL Vít., KOTLÍK Petr. Albinismus u užovky obojkové - Živa, 2006, 54.5: 228

PAPEZIKOVA, Simona; OSELSKY, Milan; PAPEZIK, Petr; JABLONSKI, Daniel. Albinism in Natrix tessellata (Serpentes: Natricidae). Phyllomedusa, 2020, 19.2: 165–176

The article describes the findings of extraordinarily coloured specimens of the European colubrid snakes in the wild, i. e. the Grass Snake (Natrix natrix), Dice Snake (N. tessellata), Viperine Snake (N. maura), Smooth Snake (Coronella austriaca), Aesculapian Snake (Zamenis longissimus) and Caspian Whip Snake (Dolichophis caspius).