Citovaná a použitá literatura:

MACHÁČKOVÁ, Ivana, et al. Cytokinins in photoperiodic induction of flowering in Chenopodium species. Physiologia Plantarum, 1993, 87.2: 160-166.

KREKULE, Jan; KOLÁŘ Jan. Experimentální botanika ve vzpomínkách vědců: historie Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Praha: Academia, 2022. ISBN 978-80-200-3352-9.

K dalšímu čtení v Živě

Odkaz i vzpomínka k výročí Bohumila Němce (2006, 6)

Auxin – univerzální vývojový signál v životě rostlin (2007, 1)

Oplodnenie rastlín v prácach Bohumila Němca (2007, 3)

K statolitovej teórii profesora Bohumila Němca (2007, 4)

Bohumil Němec – propagátor a popularizátor vědy (2007, 5)

Lola Teltscherová – vzpomínka na osobnost vývojové biologie rostlin (2010, 2)

14. mezinárodní konference studentů experimentální biologie rostlin v Bratislavě (2017, 6)

Biografické články

Rozhovor s Janem Krekulem k jeho osmdesátinám (2011, 6)

Jan Krekule – Laudatio 85 (2017, 2)

Medaile Učené společnosti ČR udělena Janu Krekulemu (2021, 4)

Články Jana Krekuleho v Živě