Jan Evangelista Purkyně (1787–1869) díky nadání, pracovitosti, mimořádné invenci a neuvěřitelné mnohostrannosti významně obohatil řadu přírodovědných disciplín: medicínu, fyziologii, psychologii, farmakologii, botaniku, zoologii, anatomii, embryologii, histologii, mikroskopickou techniku. Povšimněme si nyní blíže dvou oborů – histologie a mikroskopie. Po získání profesury fyzio­logie na lékařské fakultě univerzity ve Vratislavi v r. 1823 Purkyně se svými žáky bohatě využíval ke studiu histologie rostlin, živočichů i člověka mikroskopickou techniku a další přístroje, k jejichž vylepšení nebo zkonstruování díky své technické erudici sám významně přispěl.

K dalšímu čtení v Živě

Jan Evangelista Purkyně – významná životopisná data (2011, 5)

J. E. Purkyně a jeho objevy v oblasti nervového systému (2011, 5)

Ke 150. výročí úmrtí Jana Evangelisty Purkyně (2019, 4)

Seznam použité literatury najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.