K dalšímu čtení v Živě

Osud vojenských prostorů: krajiny protékající mezi prsty (2020, 5)

Vojenské prostory: příroda mezi lesem a „nelesem“ (2020, 6)

Podaří se zvrátit devastaci chráněného Karlického údolí v Českém krasu? (2023, 2)

Obora: vstup zakázán (2023, 2)

Citovaná a použitá literatura:

BLAŽKOVÁ, Denisa. Phytozönologische Studie aus den Roblínské lesy (Roblin-Wäldern). Acta Universitatis CarolinaeBiologica, 1962, 3: 219–288.

JŮNA, J. (red.). Monografie Hořovicka a Berounska. 1928, Díl I. 1918–1928. Praha.

KOFROŇ, Stanislav. Jak se dříve žilo v Pořešicích na Sedlčansku. Podbrdsko, Příbram, 1995, 2: 88–102.

MATOUŠEK, Václav. Okolí Rožmitála. II.část. Vlastiv. Sborn. Podbrdska, 1977, 8–9 (1974–1975), Materiály: 334–342.

MLÁDEK, Jan; PAVLŮ, Vilém; HEJCMAN, Michal; GAISLER, Jiří. Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v chráněných územích. VÚRV, Praha, 2006, 104.

NOVÁK, Antonín; TLAPÁK, Josef. Historie lesů v chráněné krajinné oblasti Český kras. Praha: Bohemia centralis, 1974.

NOVÁK, Antonín; TLAPÁK, Josef. Vývoj lesa a lesního hospodářství na Křivoklátsku. Bohemia Centralis, 1975, 4: 3–51.

NOŽIČKA, Josef. Přehled vývoje našich lesů. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1957. Lesnická knihovna. Velká řada.

SVEJKOVSKÝ, Josef; TYLLNER, Lubomír. Pastýřské vytrubování na Podbrdsku. Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2007.

SZABÓ, Péter; HÉDL, Radim. Socio-economic demands, ecological conditions and the power of tradition: past woodland management decisions in a Central European landscape. Landscape Research, 2013, 38.2: 243–261.