Obory jsou starobylým dědictvím naší krajiny. Obory často zahrnují cenná přírodní území, která se zřejmě zachovala právě díky dlouhodobé kontinuitě obor. Současné hospodaření je však tlačeno k ekonomické efektivitě a obory jsou mnohdy přezvěřeny. Kvůli tomu ubývá biodiverzita, což ilustruje příklad Milovického lesa na jižní Moravě.

K dalšímu čtení v Živě

Lužní lesy na soutoku Moravy a Dyje - oáza vzácných hub (2007, 2)

Soutok na Moravě – jedinečné refugium lužních a mokřadních motýlů (2008, 4)

Tvář jihomoravského luhu se mění (2018, 4)

Osud vojenských prostorů: krajiny protékající mezi prsty (2020, 5)

Vojenské prostory: příroda mezi lesem a „nelesem“ (2020, 6)

Níže pod obrazovou galerií najdete pdf s grafy srovnávajícími změnu druhové diverzity mezi roky 2013 a 2018 v evropsky významné lokalitě Milovický les, pro celkový počet druhů na plochách o velikosti 225 m2 a pro počet ohrožených druhů na stejných plochách.

Lesnické časopisové články o oborách v ČR:

https://www.lesprace.cz/casopis-svet-myslivosti-archiv/rocnik-9-2008/svet-myslivosti-c-06-08/oborni-chovy-v-jihomoravskem-kraji-i-zidlochovicke-obory

https://www.lesprace.cz/casopis-svet-myslivosti-archiv/rocnik-9-2008/svet-myslivosti-c-07-08/oborni-chovy-v-jihomoravskem-kraji-ii

https://lmda.silvarium.cz/search/i.jsp?pid=uuid:df881257-c644-11e4-be52-001b63bd97ba&q=obora%20Moravsk%C3%BD%20Krumlov

Svět myslivosti 28.07.2008 | LMDA | Digitální knihovna Kramerius (silvarium.cz)

Svět myslivosti 01.09.2008 | LMDA | Digitální knihovna Kramerius (silvarium.cz)

Odborné články:

HÉDL, Radim; KOPECKÝ, Martin; KOMÁREK, Josef. Half a century of succession in a temperate oakwood: from speciesrich community to mesic forest. Diversity and Distributions, 2010, 16.2: 267-276.

CHYTRÝ, Milan; DANIHELKA, Jiří. Long-term changes in the field layer of oak and oak-hornbeam forests under the impact of deer and mouflon. Folia Geobotanica et Phytotaxonomica, 1993, 28: 225-245.

KOPECKÝ, Martin; HÉDL, Radim; SZABÓ, Péter. Nonrandom extinctions dominate plant community changes in abandoned coppices. Journal of Applied Ecology, 2013, 50.1: 79-87.

MIKLÍN, Jan; ČÍŽEK, Lukáš. Erasing a European biodiversity hot-spot: open woodlands, veteran trees and mature forests succumb to forestry intensification, succession, and logging in a UNESCO Biosphere Reserve. Journal for Nature Conservation, 2014, 22.1: 35-41.

MIKLÍN, Jan; HRADECKÝ, Jan. Confluence of the Morava and Dyje Rivers: A century of landscape changes in maps. Journal of Maps, 2016, 12.4: 630-638.

MIKLÍN, Jan, et al. Veteran trees and saproxylic insects in the floodplains of Lower Morava and Dyje rivers, Czech Republic. Journal of Maps, 2017, 13.2: 291-299.

VILD, Ondřej, et al. The paradox of longterm ungulate impact: increase of plant species richness in a temperate forest. Applied vegetation science, 2017, 20.2: 282-292.

Citované internetové zdroje:

Web 1: o Lánské oboře:

https://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/obora20080320.html

Použito v heslu na Wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lánská_obora

Web 2: o etymologii anglického slova Forest:

https://en.wikipedia.org/wiki/Forest

Web 3: seznam obor v Česku:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_obor_v_Česku

Web 4: webové stránky obory Obelisk:

https://www.oboraobelisk.cz/

Web 5: AOPK o potenciální CHKO Soutok:

https://soutok.nature.cz/jak-soutok-chranit

Web 6: Studie K. Chytrého a H. Prokešové o oborách v Milovickém lese:

https://botanospol.cz/sites/default/files/2021-04/Chytry_Prokesova_2020_Zmeny-vegetace-EVL-Milovicky-les.pdf

Game enclosures are an ancient heritage of our landscape. They often include valuable natural areas that may have been preserved due to the long-term continuity of the game management. However, current management is pushed towards economic efficiency, leading to excessive game density. As a result, biodiversity is declining, as illustrated by the example of the Milovice Wood in southern Moravia.