Rod zelkova (Zelkova) z čeledi jilmovitých (Ulmaceae) zahrnuje šest druhů opadavých stromů a patří mezi význačné třetihorní relikty. V západní Eurasii jsou aktuálně známy tři druhy ze Sicílie, Kréty a Kavkazského ekoregionu. Kavkazská zelkova habrolistá (Z. carpinifolia) je omezena především na kolchické (západní Gruzie) a hyrkánské refugium (severní Írán). V Gruzii upřednostňuje oblasti se specifickým klimatem podobným středomořskému. Vyhledává zejména sušší a světlejší stanoviště. V Gruzii jsou známy desítky lokalit, nejvýznamnější porosty chrání tři přírodní rezervace.

K dalšímu čtení v Živě

Za botanickými krásami jižní Kolchidy I. (2017, 1)

Za botanickými krásami jižní Kolchidy II. (2017, 2)

Národní park Lagodekhi – za lesy Východního Kavkazu (2020, 4)

Citovaná a použitá literatura:

DENK, Thomas; GRIMM, Guido W. Phylogeny and biogeography of Zelkova (Ulmaceae sensu stricto) as inferred from leaf morphology, ITS sequence data and the fossil record. Botanical Journal of the Linnean Society, 2005, 147.2: 129-157.

KOZLOWSKI Gregor; GRATZFELD Joachim. Zelkova–an ancient tree. Global Status and Conservation Action. Fribourg: Natural History Museum, 2013.

KOZLOWSKI, Gregor, et al. The Red List of Zelkova. Natural History Museum Fribourg, 2018.

KVAVADZE, Eliso V.; CONNOR, Simon E. Zelkova carpinifolia (Pallas) K. Koch in Holocene sediments of Georgia—an indicator of climatic optima. Review of Palaeobotany and Palynology, 2005, 133.1-2: 69-89.

MILNE, Richard I.; ABBOTT, Richard J. The origin and evolution of Tertiary relict floras. 2002.

MILNE, Richard I.; ABBOTT, Richard J.: The origin and evolution of Tertiary relict floras. Advances in Botanical Research 2002, 38: 281–314.

SOKOLOVA V.E. & SYROECHKOVSKOGO E.E. (eds) (1990): Zapovedniki SSSR. Zapovedniki Kavkaza. Mysl, Moskva.

The genus Zelkova (Ulmaceae) comprises six species of deciduous trees and is among the most remarkable Tertiary relicts. In western Eurasia, three extant species are reported from Sicily, Crete and the Caucasus Ecoregion. The Caucasian species Zelkova carpinifolia shows a limited distribution mainly in the Colchic (western Georgia) and Hyrcanian (northern Iran) refugia. In Georgia, it prefers specific Mediterra­nean-like climatic conditions and sites with dry soils and higher light availability. Dozens of sites are known in the national territory; the most important stands are protected in three nature reserves.