Článek hodnotí výskyt štíra kýlnatého (Euscorpius tergestinus) v České republice. Tento druh je na naše území občas zavlékán. Lokalita u Slapské přehrady objevená na konci 50. let 20. století a monitorovaná až do 90. let však byla dlouho považována za pozůstatek původního výskytu. Zde předkládáme fakta umožňující tuto hypotézu zavrhnout. Výskyt vznikl úmyslným vysazením a dlouhodobým přežíváním. Přirozený výskyt tohoto druhu ve střední Evropě je nereálný.

K dalšímu čtení v Živě

Aeronautické chování pavouků (2005, 3)

Diverzita štírů rodu Euscorpius - proč nedají ani současným arachnologům spát? (2015, 5)

Pozor, černý pasažér! Co víme o forézii štírků (2023, 1)

Citovaná a použitá literatura

DRAHNÝ, Stanislav. Škorpioni z Čech: Na Slapech našli po 30 letech živého štíra. ABC, 2012, 6: 38–39.

HANEL, Lubomír; BUCHAR, Jan; KOVAŘÍK, František. Historie výskytu štíra kýlnatého u Slapské nádrže. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 2002, 42: 21-32.

HUBER, Dietmar, et al. Euscorpius carpathicus (L., 1767) in Austria: phylogenetic position clarified by mitochondrial DNA analysis (Scorpiones: Euscorpiidae). Scorpions, 2001, 273-278. In: POLIS, Gary A. Scorpions 2001: In Memoriam Gary A. Polis. British Arachnological Society, 2001.

KNÍŽETOVÁ, Ludmila; PECINA, Pavel; PIVNIČKOVÁ, Marie. Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982 - 85. Bohemia centralis, 1978, 16: 195–196.

KOVAŘÍK, František. Štíři. Jihlava: Madagasar, 1998. ISBN: 80-86068-10-2

KOVAŘÍK, František. Populace štíra v Čechách. Vesmír, 2002, 81(10): 596.

KOVAŘÍK, František; FET, Victor. Scorpion Euscorpius (Euscorpius) tergestinus (Scorpiones: Euscorpiidae) in central Bohemia. Acta Soc. Zool. Bohem, 2003, 67: 189-192.

LANG J. Výskyt štíra kýlnatého (Euscorpius carpathicus L.) v Čechách. Věstník Českosl. Zool. spol. 1960, 24(2): 162-166.

PECINA, Pavel; ČEPICKÁ, Alena. Kapesní atlas chráněných a ohrožených živočichů. Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1988.

PLÍŠKOVÁ, Jana. Diverzita štírů rodu Euscorpius – proč nedají ani současným arachnologům spát? Živa, 2015, 5: 204–207.

PODNAR, Martina, et al. Hidden diversity, ancient divergences, and tentative Pleistocene microrefugia of European scorpions (Euscorpiidae: Euscorpiinae) in the eastern Adriatic region. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 2021, 59.8: 1824-1849.

ŠKAPEC, Ludvík. Červená kniha: ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR. Bratislava: Príroda, 1992. ISBN 80-07-00402-5.

TÁBORSKÝ, Karel. Prvý nález štíra kýlnatého (Euscorpius carpathicus) v Čechách. Čas. Nár. Musea, 1959, 128(2): 211.

TÁBORSKÝ, Karel. Několik poznámek k ekologii štíra kýlnatého (E. carpathicus) u Slapské přehrady v Čechách. Čas. Nár. Musea, 1961, 130(1): 7-21.

TROPEA, Gioele. Reconsideration of the taxonomy of Euscorpius tergestinus (Scorpiones: Euscorpiidae). Euscorpius, 2013, 2013.162: 1-23.

This article evaluates the occurrence of the scorpion Euscorpius tergestinus in the Czech Republic. This species is occasionally introduced to this area. However, the site near the Slapská dam, discovered at the end of the 1950s and monitored until the 1990s, was long considered a remnant of the original occurrence. Here we present facts that allow us to reject this hypothesis. The occurrence was caused by deliberate introduction and long-term survival. The natural occurrence of this species in Central Europe is unrealistic.