Rašeliniště na severovýchodě USA mají podobný charakter jako v severní, resp. východní Evropě. Hostí podobné skupiny druhů s převahou vřesovcovitých keříčků (Ericaceae) a šáchorovitých rostlin (Cyperaceae) a řada druhů zde má tzv. sesterské, tedy vikariantní zástupce (rojovník, kyhanka, brusnice, suchopýr, ostřice, i zástupci dalších skupin). Zejména vřesovcovitých roste v Nové Anglii zhruba dvojnásobný počet druhů než v severní a východní Evropě. Příčinou je odlišný směr horských masivů a poloha Středozemního moře, které v Evropě tvoří přirozenou bariéru severojižní migraci dřevin během ledových dob. Většinu druhů vřesovcovitých, které se v Evropě přirozeně nevyskytují, zde ale pěstujeme jako okrasné rostliny.

Tabulku s rody a druhy vřesovcovitých keřů a keříčků zastoupených na severovýchodě USA a v severozápadní, střední až východní Evropě najdete jako pdf přílohu pod obrazovou galerií.

K dalšímu čtení v Živě

Wood Wide Web - rostliny na síti (2008, 5)

Rákos obecný – příklad invaze na vnitrodruhové úrovni (2018, 5)

Mount Washington pohledem české geobotaniky (2022, 4)

Použitá a citovaná literatura

BAILEY, R. G. Ecosystem Geography. Springer Verlag, New York Inc., 1996.

BARTH, Aaron M., et al. Deglacial thinning of the Laurentide Ice Sheet in the Adirondack Mountains, New York, USA, revealed by 36Cl exposure dating. Paleoceanography and Paleoclimatology, 2019, 34.6: 946-953. dostupné on-line https://doi.org/10.1029/2018PA003477

BEATTY, Gemma E.; PROVAN, Jim. Post‐glacial dispersal, rather than in situ glacial survival, best explains the disjunct distribution of the Lusitanian plant species Daboecia cantabrica (Ericaceae). Journal of Biogeography, 2013, 40.2: 335-344.

CROW, Garrett E.; FAHEY, Linda L. Floras of Pequawket and Heath Pond Bogs, Ossipee, New Hampshire. Rhodora, 2004, 106.928: 360-367.

DALTON, April S., et al. Deglaciation of the north American ice sheet complex in calendar years based on a comprehensive database of chronological data: NADI-1. Quaternary Science Reviews, 2023, 321: 108345. dostupné on-line https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2023.108345

DIERSSEN, Klaus; DIERSSEN, Barbara. Moore. Stuttgart: Eugen Ulmer Verlag, 2008.

FAGÚNDEZ, Jaime; DÍAZ-TAPIA, Pilar. Comparative phylogeography of a restricted and a widespread heather: genetic evidence of multiple independent introductions of Erica mackayana into Ireland from northern Spain. Botanical Journal of the Linnean Society, 2023, 201.3: 329-340.

JOOSTEN, Hans; TANNEBERGER, Franziska; MOEN, Asbjorn. Mires and peatlands of Europe. Schweizerbart Sci. Publ., Stuttgart, 2017. ISBN 978-3-510-65383-6

PIELOU, Evelyn C. After the Ice Age. The Return of Life to Glaciated North America. Chicago and London: Univ. Chicago Press, 1991.

STEINER; Gert, Michael. (1992) Österreichischer Moorschutzkatalog. Grüne Reihe des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie, Wien, 1992.

SKEFFINGTON, Micheline Sheehy; SCOTT, Nick. Is the strawberry tree, Arbutus unedo (Ericaceae), native to Ireland, or was it brought by the first copper miners?. British & Irish Botany, 2021, 3(4): 385-418.

SKEFFINGTON, Micheline Sheehy; SCOTT, Nick. Were the five rare heathers of the west of Ireland introduced through human activity? An ecological, genetic, biogeographical and historical assessment. British & Irish Botany, 2023, 5(2): 221-251.

SUCCOW, Michael; JOOSTEN, Hans. (2001) Landschaftsökologische Moorkunde. E. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung Stuttgart.

SZEWCZYK, Jan. The deep-seated lowland relict permafrost from the Suwałki region (NE Poland) – analysis of conditions of its development and preservation. Geological Quarterly, 2017, 61.4: 845-858. DOI: http://dx.doi.org/10.7306/gq.1378.

Peatlands in the north-eastern United States have a similar character to the northern or eastern European mires. They host similar groups of species with a predominance of heather-like shrubs (Ericaceae) and sedge-like plants (Cyperaceae), and they host several closely related species, i.e. vicariant, representatives (roastbush, sedge, cranberry, sedge, cotton-grass, etc.). The number of heather species growing in New England is roughly twice that of northern and eastern Europe. The different directions of the mountain ranges and the position of the Mediterranean Sea form a natural barrier to the north-south migration of woody plants during the ice ages in Europe. Most heather shrubs occurring only in New England are cultivated in European horticulture.