Evropským pavoukem roku 2024 byl společností European Society of Arachnology pro rok 2024 zvolen temnomil sklepní (Nesticus cellulanus). Jde o jediného středoevropského zástupce čeledi Nesticidae. Článek pojednává o jeho morfologii a unikátních behaviorálních prvcích při rozmnožování a lovu kořisti. Dále jsou zde shrnuty poznatky o stanovištních nárocích a rozšíření. Čtenáři jsou vyzváni, aby pomohli s mapováním výskytu tohoto druhu v České republice.

K dalšímu čtení v Živě

Meta temnostní – pavouk roku 2012 (2012, 3)

Naši pavouci a biospeleologie (2015, 5)

Tajný život v podzemí aneb Adaptace terestrických členovců k životu v jeskyních (2022, 1)

Citovaná a použitá literatura

BÜRGIS, H. Bemerkenswerte Spinnenfunde vom Heidenberg bei Lautertal-Raidelbach (nordwestlicher Odenwald). 4. Die Höhlenspinne Nesticus cellulanus (Clerck 1757) (Araneae: Nesticidae). Hessische Faunistische Briefe, 1989, 9:56-63

JÄGER, Peter. Weitere Funde von Nesticus eremita (Araneae: Nesticidae) in Süddeutschland mit Angaben zur Taxonomie im Vergleich zu N. cellulanus. Arachnologische Mitteilungen, 1998, 15: 13-20. DOI: https://doi.org/10.5431/aramit1503

KIRCHNER, W.; KULLMANN, E. Ökologische Untersuchungen an einer Freilandpopulation von Nesticus cellulanus im Siebengebirge unter besonderer Berücksichtigung der Kälteresistenz (Araneae, Nesticidae). Dechenia, 1972, 125(1/2):219-227

KŮRKA, Antonín. Pavouci České republiky. Atlas. Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2384-1.

NENTWIG, W., et al. Spiders of Europe. Version 12.2023. Dostupné na: https://araneae.nmbe.ch/

World Spider Catalog 2023 World Spider Catalog, version 24.5. Natural History Museum Bern. Dostupné na: https://wsc.nmbe.ch/

Comb-footed Cellar Spider (Nesticus cellulanus) has been selected as the European Spider of the Year 2024 by the European Society of Arachnology. It is the only Central European representative of the family Nesticidae. The paper discusses its mor­phology and unique behavioural features in its reproduction and prey hunting. It also summarises knowledge about its habitat requirements and distribution. Readers are invited to help map the species’ range in the Czech Republic.