Vznik turionů (zimních pupenů) se indukuje hlavně nízkými teplotami. Turiony vstupují na podzim do fáze vrozené dormance a v zimě do vnucené dormance, kdy mohou za vyšší teploty rašit. Obsahy hormonů cytokininů, auxinů a kyseliny abscisové (ABA) jsou popsány při postupném vývoji turionů i u 22 druhů vodních rostlin v závislosti na jejich funkčních rysech. Obsah ABA má hlavní fyziologický význam.

Seznam použité literatury, tabulky s podrobnými výsledky a doplňující obrázky najdete v PDF formátu ke stažení níže, pod obrazovou galerií.

K dalšímu čtení v Živě

Rostlinné hormony - výlet do historie objevu (2001, 3)

Auxin – univerzální vývojový signál v životě rostlin (2007, 1)

Cytokininy – regulátory růstu rostlin, které dokážou mnohem více než jen regulovat dělení buněk (2017, 4)

Turiony vodních rostlin I. Vznik a ekofyziologické charakteristiky (2024, 1)

Turions (winter buds) are induced mainly by low temperatures. Turions enter the stage of innate dormancy in autumn and the stage of imposed dormancy in winter when they can sprout. We have described the contents of hormones cytokinins, auxins and abscisic acid (ABA) during gradual turion development and in 22 aquatic species as dependent on their functional traits. Turion ABA content is crucial for their physiology.