Stejně jako tučňáci, sloni nebo lvi i kolibříci se stali oblíbenci fotografů a filmových štábů. Získali také značnou popularitu u vědců zkoumajících potravně-polinační vztahy a možnou koevoluci mezi ptáky a rostlinami. Značně opomíjeno však zůstává studium vztahů rostlin a ostatních ptačích skupin adaptovaných na konzumaci nektaru (nektarivorii). Jednou z nejpočetnějších skupin jsou strdimilové (Nectariniidae). Jde o pěvce, kteří se sice nemohou rovnat s kolibříky (Trochilidae) v míře morfologických a fyziologických adaptací, ale hlubší poznání jejich interakcí s květy nám může hodně napovědět o obecných evolučně-ekologických trendech. Studium potravně-polinačních vztahů strdimilů a rostlin na Kamerunské hoře (4 040 m n. m.) podél gradientu nadmořské výšky a v různých ročních obdobích přináší zajímavé poznatky.

K dalšímu čtení v Živě

Za přírodou Kamerunu III (2004, 1 a 2)

Vybrané polinační systémy v horách západní Afriky ve světle současné vědy (2012, 4)

Současný pohled na vzájemnou spolupráci rostlin a opylovačůPolinační syndromy (2018, 6)

Použitá a citovaná literatura

BARTOŠ, Michael; JANEČEK, Štěpán. Pollinator-induced twisting of flowers sidesteps floral architecture constraints. Current Biology, 2014, 24.17: R793-R795.

JANEČEK, Štěpán, et al. Hovering sunbirds in the Old World: occasional behaviour or evolutionary trend?. Oikos, 2011, 120.2: 178-183.

NAMAH, Jah; MIDGLEY, Jeremy J.; KRUGER, Laurence M. Reproductive biology of the sausage tree (Kigelia africana) in Kruger National Park, South Africa. koedoe, 2019, 61.1: 1-7.

NSOR, Charles A.; GODSOE, William; CHAPMAN, Hazel M. Promiscuous pollinators—Evidence from an Afromontane sunbird–plant pollen transport network. Biotropica, 2019, 51.4: 538-548.

Sunbirds (Nectariniidae) remain largely neglected in pollination studies. They cannot be equal to hummingbirds (Trochilidae) in terms of morphological and physio­logical adaptations, but a deeper knowledge of them can tell us more about the general evolutionary trends of nectarivorous birds and plants pollinated by them. Interesting findings are provided by studies conducted on Mt. Cameroon (4 040 m a. s. l., Africa) at different altitudes and in different seasons.