Roku 1891 – tedy právě před 130 lety – vyšlo první číslo časopisu Živa obnove­ného zásluhou fyziologa Františka Mareše a chemika Bohuslava Raýmana. Živu založil Jan Evangelista Purkyně v r. 1853 jako časopis, v němž měli nacházet poučení čtenáři hledající články o přírodě a kde také přiblížil českému čtenáři své některé předchozí objevy uveřejněné v zahraničních časopisech. Po 14 letech, v roce 1867, Purkyně vydávání Živy především z finančních důvodů zastavil. František Mareš byl velkým obdivovatelem J. E. Purkyně. I to byl důvod, proč se rozhodl navázat na jeho ediční činnost a obnovit vydávání Živy. Předložený příspěvek se proto blíže zabývá osobností tohoto vědce, o němž se dodnes zachovaly zavádějící představy, a obhajuje Františka Mareše před nespravedlivými odsudky.

K dalšímu čtení – série článků v Živě 2020, 2:

Na ostří nože. Spor o biologii na počátku 20. století

Bohuslav Raýman. Chemie a fyzika versus spekulace

František Mareš. Život nelze vtěsnat do zkumavky

První vědecká biografie Bohuslava Raýmana Soňa Štrbáňová: Bohuslav Raýman. Vědec, vlastenec a Evropan

Seznam použité literatury je v PDF formátu ke stažení níže pod obrazovou galerií.